Surah 11 
HUD

(123 ayat)

 

Dengan nama Allah, Yang Pemurah, Yang Pengasih.

11:1. Alif Lam Ra. Sebuah Kitab yang ayat-ayatnya menentukan, dan kemudian dijelaskan, daripada yang Bijaksana, Menyedari. 

11:2. "Janganlah kamu sembah siapa pun melainkan Allah." Aku, kepada kamu, adalah seorang pemberi amaran daripada-Nya, dan seorang pembawa berita gembira. 

11:3. Dan, "Hendaklah kamu minta ampun kepada Pemelihara kamu, kemudian bertaubat kepada-Nya, dan Dia akan beri kesenangan yang baik kepada kamu hingga satu tempoh yang dinyatakan, dan Dia beri daripada pemberian-Nya kepada setiap orang empunya kelebihan. Tetapi jika kamu berpaling, aku takut untuk kamu akan azab hari yang besar. 

11:4. Kepada Allah kamu kembali; Dia berkuasa atas segala sesuatu." 

11:5. Lihat, mereka tutup dada mereka untuk sembunyikannya daripada-Nya; lihat, waktu mereka selimutkan diri mereka dengan pakaian mereka, Dia tahu apa yang mereka rahsiakan, dan apa yang mereka siarkan; sesungguhnya Dia tahu apa yang di dalam dada. 

11:6. Tiada makhluk yang merayap di bumi melainkan atas Allah rezekinya, dan Dia tahu tempat menginapnya, dan tempat simpanannya, semuanya di dalam Kitab yang jelas. 

11:7. Dia yang cipta langit dan bumi dalam enam hari, dan Arasy-Nya di atas air, kerana Dia hendak uji kamu, siapa antara kamu yang lebih baik dalam amalannya. Dan jika kamu berkata, "Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah kematian kamu", orang-orang tidak percaya berkata, "Tiadalah ini, melainkan sihir yang nyata." 

11:8. Dan jika Kami tangguhkan azab daripada mereka hingga waktu hitungannya, mereka akan berkata, "Apakah yang menahannya?" Sesungguhnya, pada hari ia datang kepada mereka, ia tidak akan dipalingkan daripada mereka, dan mereka diliputi oleh apa yang mereka olok-olokkan. 

11:9. Dan jika Kami merasakan kepada seseorang manusia dengan pengasihan daripada Kami, dan kemudian Kami merampasnya daripada dia, dia berputus asa, tidak berterima kasih (kafir). 

11:10. Tetapi jika Kami rasakan kemakmuran setelah kesusahan sentuh dia, dia akan berkata, "Keburukan telah pergi daripadaku"; tiba-tiba dia sangat gembira dan banggakan diri. 

11:11. Kecuali orang-orang yang sabar, dan buat kerja-kerja baik ; bagi mereka, ampunan dan upah yang besar. 

11:12. Boleh jadi kamu tinggalkan sebahagian daripada apa yang diwahyukan kepada kamu, dan dada kamu jadi sempit dengannya, kerana mereka berkata, "Mengapa harta simpanan tidak diturunkan kepadanya, atau malaikat tidak datang bersama dia?" Kamu hanyalah seorang pemberi amaran; dan Allah Wakil atas segala sesuatu. 

11:13. Atau mereka berkata, "Dia mengada-adakannya"? Katakanlah, "Datangkanlah sepuluh surah yang serupa dengannya, yang diada-adakan itu, dan serulah (panggil) sesiapa yang kamu boleh, selain daripada Allah, jika kamu berkata benar." 

11:14. Kemudian, jika mereka tidak sahut kamu, ketahuilah bahawa ia diturunkan dengan pengetahuan Allah, dan bahawa tidak ada tuhan melainkan Dia. Maka sudahkah kamu muslim? 

11:15. Sesiapa yang hendak kehidupan dunia dan perhiasannya, Kami akan bayar kepada mereka sepenuhnya untuk amalan-amalan mereka di dalamnya, dan mereka tidak dirugikan di dalamnya. 

11:16. Mereka itulah orang-orang yang tiada bagi mereka di akhirat kecuali Api, dan usaha mereka menjadi sia-sia di dalamnya, dan palsulah kerja-kerja mereka. 

11:17. Dan bagaimanakah dengan orang yang di atas bukti yang jelas daripada Pemeliharanya, dan seorang saksi daripada-Nya membacanya, dan sebelumnya ialah Kitab Musa untuk imam dan pengasihan? Mereka itu percayainya; tetapi sesiapa yang tidak percaya kepadanya, sedang dia seorang daripada golongan-golongan, maka janji temunya ialah Api. Maka jangan kamu dalam keraguan daripadanya; ia adalah yang benar daripada Pemelihara kamu, tetapi kebanyakan manusia tidak percayai. 

11:18. Dan siapakah lebih zalim daripada orang yang ada-adakan dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dikemukakan kepada Pemelihara mereka, dan para saksi berkata, "Mereka itulah orang-orang yang berdusta terhadap Pemelihara mereka." Ingatlah, laknat Allah adalah ke atas orang-orang zalim, 

11:19. Orang-orang yang halangi jalan Allah, dan inginkannya jadi bengkok, dan mereka tidak percaya kepada akhirat.

11:20. Mereka tidak boleh mengandaskan-Nya di bumi, dan mereka tidak ada wali (pelindung) selain daripada Allah. Bagi mereka azab akan dilipatgandakan; mereka tidak dapat mendengar, dan tidak juga mereka melihat. 

11:21. Mereka itulah yang merugikan jiwa mereka sendiri, dan apa yang mereka ada-adakan sesat (hilang) daripada mereka. 

11:22. Mereka, tidak syak lagi, adalah orang-orang yang paling rugi di akhirat. 

11:23. Tetapi orang-orang yang percaya, dan buat kerja-kerja baik , dan merendahkan diri kepada Pemelihara mereka, mereka itu jadi penghuni-penghuni Taman; di dalamnya tinggal selama-lamanya. 

11:24. Persamaan dua golongan itu seperti orang buta dan pekak, dengan orang yang melihat dan mendengar; adakah mereka sama dalam persamaan? Tidakkah kamu mengingati? 

11:25. Dan Kami utus Nuh kepada kaumnya, "Aku, bagi kamu, adalah seorang pemberi amaran yang jelas. 

11:26. Janganlah kamu sembah siapa pun melainkan Allah. Aku takut untuk kamu akan azab hari yang pedih." 

11:27. Maka berkatalah pembesar-pembesar daripada orang-orang tidak percaya daripada kaumnya, "Kami tidak lihat kamu selain daripada seorang manusia yang serupa dengan kami, dan kami tidak lihat mana-mana yang ikut kamu melainkan yang paling hina antara kami, dengan tanpa pertimbangan. Kami tidak lihat kamu mempunyai terhadap kami sebarang kelebihan; tidak, tetapi kami sangka kamu adalah pendusta-pendusta." 

11:28. Dia berkata, "Wahai kaumku, apa pendapat kamu, jika aku berada di atas bukti yang jelas daripada Pemeliharaku, dan Dia beri aku pengasihan daripada-Nya, dan ia dibutakan kepada kamu? Adakah kami akan paksa kamu sedang kamu benci padanya? 

11:29. Wahai kaumku, aku tidak minta harta kepada kamu untuk ini; upahku, tidak lain, hanyalah daripada Allah, dan aku tidak akan usir orang-orang yang percaya; sesungguhnya mereka akan temui Pemelihara mereka. Tetapi aku lihat kamu satu kaum yang bodoh. 

11:30. Wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku terhadap Allah, jika aku usir mereka? Apakah kamu tidak mengingati? 

11:31. Aku tidak kata kepada kamu, aku mempunyai perbendaharaan Allah; aku tidak tahu yang ghaib, dan aku tidak kata, aku seorang malaikat. Tidak juga aku kata kepada orang-orang yang mata-mata kamu keji, Allah tidak akan beri mereka sebarang kebaikan; Allah sangat-sangat tahu apa di dalam diri-diri mereka. Sesungguhnya aku, jika begitu, tentu termasuk orang-orang zalim." 

11:32. Mereka berkata, "Wahai Nuh, kamu telah berbantah dengan kami, dan buat banyak bantahan terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami apa yang kamu janjikan kami, jika kamu berkata benar." 

11:33. Berkata, "Allah akan datangkannya kepada kamu jika Dia hendaki, dan kamu tidak dapat mengandaskan. 

11:34. Dan nasihatku tidak bermanfaat kepada kamu jika aku hendak beri nasihat kepada kamu, jika Allah hendak buat kamu bersalah; Dia Pemelihara kamu, dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan." 

11:35. Atau mereka berkata, "Dia mengada-adakannya." Katakanlah, "Jika aku mengada-adakannya, maka atas akulah dosaku, dan aku berlepas diri daripada dosa-dosa yang kamu buat." 

11:36. Dan diwahyukan kepada Nuh, "Tiada seorang pun daripada kaum kamu akan percayai, kecuali orang yang telah percaya; janganlah kamu berdukacita dengan apa mereka buat. 

11:37. Buatlah kapal di bawah mata (pengawasan) Kami, dan seperti wahyu Kami, dan janganlah kamu ucapkan kepada Aku mengenai orang-orang buat kezaliman ; mereka akan ditenggelamkan." 

11:38. Dan dia buat kapal; dan setiap kali pembesar-pembesar kaumnya melaluinya, mereka mengejeknya. Berkata, "Jika kamu ejek kami, sungguh, kami akan ejek kamu sebagaimana kamu ejek, 

11:39. Dan kamu akan tahu kepada siapa akan datang azab yang aibkannya, dan kepada siapa turun azab yang kekal." 

11:40. Sehingga, apabila perintah Kami datang, dan tanur mendidih, Kami berkata, "Bawalah di dalamnya dua daripada tiap-tiap jenis, dan keluarga kamu, kecuali orang yang kepadanya perkataan telah pun diucapkan, dan sesiapa yang percaya." Dan tidak ada yang percaya bersamanya melainkan sedikit. 

11:41. Dia berkata, "Naiklah ke dalamnya; dengan nama Allah pelayarannya dan pelabuhannya. Sesungguhnya Pemeliharaku Pengampun, Pengasih." 

11:42. Maka ia berlayar dengan mereka di tengah-tengah gelombang yang seperti gunung-gunung; dan Nuh panggil anak lelakinya yang berdiri terpisah, "Wahai anakku, naiklah bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang tidak percaya." 

11:43. Berkata, "Aku akan cari perlindungan di gunung, yang akan menjagaku daripada air." Berkata, "Pada hari ini, tidak ada pelindung daripada perintah Allah, selain daripada orang Dia kasihani." Dan gelombang-gelombang tiba di antara keduanya, dan dia adalah antara orang-orang yang ditenggelamkan. 

11:44. Dan dikatakan, "Wahai bumi, telanlah air kamu; dan langit, berhentilah!" Dan air pun surut, dan urusan disempurnakan, dan kapal bertenggek di atas al-Judi, dan dikatakan, "Nyahlah kaum yang zalim!" 

11:45. Dan Nuh panggil Pemeliharanya, dan berkata, "Wahai Pemeliharaku, anak lelakiku adalah daripada keluargaku, dan janji Engkau benar. Engkau yang paling adil antara para hakim." 

11:46. Berkatalah Dia, "Wahai Nuh, dia bukan daripada keluarga kamu; dia adalah amalan yang tidak salih, maka jangan kamu tanya Aku apa yang kamu tiada pengetahuan mengenainya. Aku tegurkan kamu supaya kamu jangan jadi antara orang-orang bodoh." 

11:47. Berkata, "Pemeliharaku, aku berlindung pada Engkau supaya aku tidak tanya Engkau apa yang aku tiada pengetahuan mengenainya; kerana jika Engkau tidak ampuni aku, dan tidak kasihani aku, tentu aku jadi antara orang-orang yang rugi." 

11:48. Dikatakan, "Wahai Nuh, turunlah kamu dengan sejahtera daripada Kami, dan keberkatan ke atas kamu, dan ke atas umat-umat bersama kamu; dan umat-umat, Kami akan beri kesenangan mereka, kemudian akan sentuh mereka, daripada Kami, azab yang pedih." 

11:49. Itu adalah daripada berita-berita ghaib yang Kami wahyukan kamu; kamu tidak mengetahuinya, dan tidak juga kaum kamu sebelum ini. Maka sabarlah; kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang bertakwa. 

11:50. Dan kepada Ad, saudara mereka Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Kamu tidak ada tuhan selain daripada Dia; kamu, tidak lain, hanyalah mengada-adakan. 

11:51. Wahai kaumku, aku tidak minta upah kepada kamu untuk ini; upahku, tidak lain, hanyalah atas Yang memulakan aku. Tidakkah kamu faham? 

11:52. Dan, wahai kaumku, mintalah ampun kepada Pemelihara kamu, kemudian bertaubat kepada-Nya, dan Dia akan utus langit dengan hujan lebat kepada kamu, dan Dia akan tambahkan kamu dalam kekuatan ke dalam kekuatan kamu; dan janganlah kamu berpaling sebagai orang-orang yang berdosa." 

11:53. Mereka berkata, "Wahai Hud, kamu tidak datangkan kepada kami satu bukti yang jelas, dan kami tidak akan tinggalkan tuhan-tuhan kami kerana apa yang kamu ucapkan; kami bukanlah orang-orang mukmin pada kamu. 

11:54. Tiadalah kami kata melainkan bahawa satu daripada tuhan-tuhan kami telah menimpa kamu dengan kejahatan." Berkata, "Aku bersaksikan Allah, dan saksilah kamu bahawa aku berlepas diri daripada apa kamu sekutukan, 

11:55. Selain daripada Dia; maka lakukanlah muslihat kamu terhadapku, kesemuanya, kemudian janganlah kamu beri aku tangguh. 

11:56. Sesungguhnya aku tawakal kepada Allah, Pemeliharaku dan Pemelihara kamu; tidak ada makhluk yang merayap melainkan Dia mengambilnya daripada ubun-ubun. Sesungguhnya Pemeliharaku adalah di atas jalan lurus. 

11:57. Tetapi jika kamu berpaling, aku telah sampaikan kepada kamu apa yang aku diutus dengannya kepada kamu, dan Pemeliharaku akan jadikan satu kaum yang selain daripada kamu, pengganti-pengganti; kamu tidak akan mudaratkan-Nya sedikit pun. Pemeliharaku Penjaga atas segala sesuatu." 

11:58. Dan apabila perintah Kami datang, Kami selamatkan Hud dan orang-orang yang percaya bersama dia dengan pengasihan daripada Kami, dan selamatkan mereka daripada azab yang keras. 

11:59. Itu Ad; mereka sangkal ayat-ayat Pemelihara mereka, dan mengingkari Rasul-Rasul-Nya, dan mereka ikut perintah tiap-tiap penguasa yang degil. 

11:60. Dan mereka diikuti di dunia ini oleh laknat, dan pada Hari Kiamat, "Sesungguhnya Ad tidak percaya kepada Pemelihara mereka; maka nyahlah Ad, kaum Hud." 

11:61. Dan kepada Tsamud, saudara mereka Salleh; dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Kamu tidak ada tuhan selain daripada Dia. Dialah yang tumbuhkan kamu daripada bumi dan tetapkan kamu di dalamnya; maka mintalah ampun kepada-Nya, kemudian bertaubat kepada-Nya. Sesungguhnya Pemeliharaku dekat, dan menyahuti." 

11:62. Mereka berkata, "Wahai Salleh, kamu sampai sekarang jadi satu harapan di kalangan kami. Apa, adakah kamu larang kami daripada menyembah apa yang bapa-bapa kami sembah? Sesungguhnya kami adalah dalam keraguan terhadap apa yang kamu seru kami, dengan bimbang." 

11:63. Berkata, "Wahai kaumku, apa pendapat kamu, jika aku di atas bukti yang jelas daripada Pemeliharaku, dan Dia beri aku pengasihan daripada-Nya? Siapakah yang akan menolong aku terhadap Allah jika aku mengingkari-Nya? Tiadalah kamu, bagiku, melainkan menambahkan kerugianku. 

11:64. Wahai kaumku, ini ialah unta betina Allah, untuk menjadi satu ayat bagi kamu. Tinggalkanlah ia supaya ia boleh makan di bumi Allah, dan janganlah sentuh ia dengan kejahatan, supaya kamu tidak diambil oleh azab yang dekat." 

11:65. Tetapi mereka melukainya; dan dia berkata, "Gembiralah kamu di dalam tempat tinggal kamu selama tiga hari. Itu janji yang tidak didustakan." 

11:66. Dan apabila perintah Kami datang, Kami selamatkan Salleh, dan orang-orang yang percaya bersama dia, dengan pengasihan daripada Kami, dan daripada kerendahan hari itu; sesungguhnya Pemelihara kamu, Dia Yang Kuat, Yang Perkasa. 

11:67. Dan orang-orang buat kezaliman diambil oleh Teriakan; pagi dapati mereka, di dalam tempat tinggal mereka, tersungkur tidak bergerak, 

11:68. Seolah-olah mereka tidak tinggal di dalamnya. "Sesungguhnya Tsamud tidak percaya kepada Pemelihara mereka, maka nyahlah Tsamud!" 

11:69. Rasul-Rasul Kami telah datang kepada Ibrahim dengan berita gembira; mereka berkata, "Salam!" Dia berkata, "Salam"; dan sebentar kemudian, dia datangkan seekor anak lembu panggang. 

11:70. Apabila dia lihat tangan-tangan mereka tidak sampai padanya, dia memandang aneh pada mereka, dan dia sangsi terhadap mereka, dan berasa takut. Mereka berkata, "Jangan takut; kami diutus kepada kaum Lut." 

11:71. Dan isterinya sedang berdiri dekat; dia tertawa, maka Kami beri kepadanya berita gembira dengan Ishak, dan selepas Ishak, Yaakub. 

11:72. Berkata, "Celakalah aku! Adakah aku akan beranak padahal aku perempuan tua, dan suamiku ini seorang yang tua? Sesungguhnya ini sesuatu yang ajaib." 

11:73. Mereka berkata, "Apa, adakah kamu berasa hairan pada perintah Allah? Pengasihan Allah dan keberkatan-Nya ke atas kamu, wahai ahli Rumah! Sesungguhnya Dia Terpuji, Cemerlang." 

11:74. Maka, apabila rasa takut telah pergi daripada Ibrahim, dan berita gembira datang kepadanya, dia berdebat dengan Kami mengenai kaum Lut. 

11:75. Ibrahim adalah penyantun, lembut hati, berkesesalan. 

11:76. "Wahai Ibrahim, berpalinglah daripada ini. Sesungguhnya perintah Pemelihara kamu sudah datang, dan datang kepada mereka azab yang tidak dapat dikembalikan." 

11:77. Dan apabila Rasul-Rasul Kami datang kepada Lut, dia berasa susah terhadap mereka, dan berasa cemas untuk mereka, dan dia berkata, "Inilah hari yang amat berat." 

11:78. Dan kaumnya datang kepadanya, berlari-lari ke arahnya, dan sejak dahulu mereka buat jahat. Dia berkata, "Wahai kaumku, inilah anak-anak perempuanku; mereka lebih bersih bagi kamu. Maka takutilah Allah, dan jangan aibkan aku pada tetamu-tetamu aku. Apa, adakah tidak ada seorang lelaki antara kamu yang berfikiran waras?" 

11:79. Mereka berkata, "Kamu tahu bahawa kami tidak patut terhadap anak-anak perempuan kamu, dan kamu tahu benar apa yang kami hendaki." 

11:80. Dia berkata, "Sekiranya aku ada kekuatan terhadap kamu, atau aku berlindung di sebuah tonggak yang kuat!" 

11:81. Mereka berkata, "Wahai Lut, kami adalah Rasul-Rasul Pemelihara kamu. Mereka tidak akan sampai kepada kamu; maka berjalanlah, kamu dengan keluarga kamu, pada sebahagian malam, dan janganlah seseorang daripada kamu berpaling ke belakang, kecuali isteri kamu; dia akan ditimpa dengan apa yang menimpa mereka. Waktu yang mereka dijanjikan ialah subuh (pagi); bukankah subuh sudah dekat?" 

11:82. Maka apabila perintah Kami datang, Kami terbalikkan yang atasnya ke bawahnya, dan hujaninya dengan batu-batu daripada tanah liat yang dibakar, bertubi-tubi, 

11:83. Ditanda di sisi Pemelihara kamu, dan ia tidak jauh daripada orang-orang zalim. 

11:84. Dan kepada Madyan, saudara mereka Shuaib; dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Kamu tidak ada tuhan selain daripada Dia. Dan jangan kurangkan sukatan dan timbangan. Aku lihat kamu baik (makmur); dan aku takut untuk kamu akan azab hari yang meliputi. 

11:85. Wahai kaumku, tepatilah sukatan dan timbangan dengan adil, dan jangan kurangkan sesuatu bagi manusia, dan janganlah buat celaka di bumi dengan buat kerosakan. 

11:86. Sisa Allah adalah lebih baik bagi kamu, jika kamu orang-orang mukmin. Dan aku bukanlah penjaga kepada kamu." 

11:87. Mereka berkata, "Wahai Shuaib, adakah solat kamu suruh kamu supaya kami tinggalkan apa yang bapa-bapa kami sembah, atau untuk buat seperti yang kami hendaki dengan harta-harta kami? Kamu penyantun, berfikiran waras." 

11:88. Dia berkata, "Wahai kaumku, apa pendapat kamu, jika aku di atas bukti yang jelas daripada Pemeliharaku, dan Dia rezekikan aku dengan rezeki yang baik daripada-Nya; dan aku tidak hendak menentang kamu pada apa yang aku larang kamu; aku hanya hendak membetulkan, sebarang yang aku boleh, dan pertolonganku hanyalah dengan Allah. Kepada-Nya aku tawakal, dan kepada-Nya aku berkesesalan. 

11:89. Wahai kaumku, janganlah perpecahan dengan aku mendesak kamu supaya menimpa kamu yang serupa dengan apa yang menimpa kaum Nuh, atau kaum Hud, atau kaum Salleh; dan kaum Lut, yang tidak jauh daripada kamu. 

11:90. Dan mintalah ampun kepada Pemelihara kamu, kemudian bertaubat kepada-Nya; sesungguhnya Pemeliharaku Pengasih, Penyayang." 

11:91. Mereka berkata, "Wahai Shuaib, kami tidak banyak memahami apa yang kamu kata. Sesungguhnya kami lihat kamu lemah antara kami; tetapi, jika tidak kerana kumpulan kamu, tentu kami rejam kamu, dan kamu tidaklah kuat terhadap kami." 

11:92. Dia berkata, "Wahai kaumku, adakah kumpulanku lebih kuat terhadap kamu daripada Allah? Dan Dia, adakah kamu ambil Dia sebagai sesuatu yang dilemparkan ke belakang kamu? Pemeliharaku meliputi apa kamu buat. 

11:93. Wahai kaumku, beramallah menurut tempat kamu; aku sedang beramal, dan sungguh kamu akan tahu kepada siapa datang azab yang aibkannya, dan siapa dia pendusta. Dan berjaga-jagalah; aku bersama kamu, menjagai." 

11:94. Dan apabila perintah Kami datang, Kami selamatkan Shuaib dan orang-orang yang percaya bersama dia dengan pengasihan daripada Kami, dan orang-orang buat kezaliman diambil oleh Teriakan; pagi dapati mereka, di dalam tempat tinggal mereka, tersungkur tidak bergerak. 

11:95. Seakan-akan mereka tidak tinggal di dalamnya, "Maka nyahlah Madyan, sebagaimana Tsamud telah hapus." 

11:96. Dan Kami utus Musa dengan ayat-ayat Kami, dan kuasa yang nyata, 

11:97. Kepada Firaun dan pembesar-pembesarnya; tetapi mereka ikut perintah Firaun, dan perintah Firaun adalah tidak waras. 

11:98. Dia mendahului kaumnya pada Hari Kiamat, dan memimpin mereka turun ke Api - buruknya tempat pengairan untuk diturunkan! 

11:99. Dan mereka diikuti di dunia ini oleh laknat, dan pada Hari Kiamat - buruknya tawaran yang ditawarkan! 

11:100. Itu adalah daripada berita bandaraya-bandaraya yang Kami ceritakan kepada kamu; ada yang masih berdiri, dan ada yang jadi tunggul. 

11:101. Dan Kami tidak menzalimi mereka, tetapi mereka menzalimi diri-diri mereka sendiri. Tuhan-tuhan mereka tidak berguna bagi mereka, yang mereka seru selain daripada Allah, sedikit pun, apabila perintah Pemelihara kamu datang; dan mereka tidak menambah bagi mereka, kecuali dalam kebinasaan. 

11:102. Demikianlah itulah ambilan Pemelihara kamu, apabila Dia mengambil bandaraya-bandaraya yang zalim; sesungguhnya pengambilan-Nya pedih, keras. 

11:103. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah satu ayat bagi orang yang takut akan azab akhirat; itulah satu hari di mana manusia dikumpulkan, satu hari untuk menyaksikan. 

11:104. Dan Kami tidak akan tangguhkannya, kecuali ke satu tempoh hitungannya. 

11:105. Pada hari ia datang, sesuatu jiwa tidak berkata-kata kecuali dengan izin-Nya; sebahagian mereka sengsara, dan sebahagian berbahagia. 

11:106. Bagi orang-orang yang sengsara, mereka berada di dalam Api, di dalamnya bagi mereka keluhan, dan erangan. 

11:107. Di dalamnya tinggal selama-lamanya, selagi ada langit dan bumi, kecuali seperti yang Pemelihara kamu hendaki; sesungguhnya Pemelihara kamu sempurnakan apa yang Dia hendaki. 

11:108. Dan bagi yang berbahagia, mereka berada di dalam Taman, di dalamnya tinggal selama-lamanya, selagi ada langit dan bumi, kecuali seperti yang Pemelihara kamu hendaki; sebagai kurnia yang tidak putus-putus. 

11:109. Maka jangan kamu berada dalam keraguan mengenai apa yang mereka ini sembah; mereka hanya sembah seperti bapa-bapa mereka sembah dari dahulu; dan sesungguhnya Kami akan bayar kepada mereka sepenuhnya bahagian mereka tanpa dikurangi. 

11:110. Dan Kami beri Musa Kitab; lalu berlakulah perselisihan mengenainya, dan jika tidak kerana satu kata yang terdahulu daripada Pemelihara kamu, tentu ia telah diputuskan antara mereka; dan mereka adalah dalam keraguan padanya, kebimbangan. 

11:111. Sesungguhnya masing-masing mereka, Pemelihara kamu akan bayar kepada mereka sepenuhnya untuk amalan-amalan mereka; Dia menyedari apa mereka buat. 

11:112. Maka hendaklah kamu berlaku lurus, sebagaimana kamu diperintah, dan sesiapa yang bertaubat bersama kamu; dan janganlah kamu melampaui batas; sesungguhnya Dia lihat apa kamu buat. 

11:113. Dan janganlah cenderung kepada orang-orang buat kezaliman supaya Api menyentuh kamu; kamu tidak ada pelindung selain daripada Allah, dan kemudian kamu tidak akan ditolong. 

11:114. Dan lakukan solat pada dua tepi siang, dan awal malam; sesungguhnya perbuatan baik menghilangkan kejahatan. Itu adalah satu peringatan bagi orang-orang yang mahu ingat. 

11:115. Dan sabarlah kamu, kerana sesungguhnya Allah tidak sia-siakan upah orang-orang buat baik. 

11:116. Mengapakah tidak ada daripada generasi-generasi sebelum kamu, orang-orang dari peninggalan yang melarang kerosakan di bumi - kecuali sedikit daripada orang-orang yang Kami telah selamatkan; tetapi orang-orang buat kezaliman ikut kesenangan yang mereka diberi untuk bersukaria, dan jadi orang-orang yang berdosa. 

11:117. Namun begitu, Pemelihara kamu tidak musnahkan bandaraya-bandaraya dengan kezaliman, sedang penduduknya membetulkan. 

11:118. Sekiranya Pemelihara kamu hendak, tentu Dia buat manusia satu umat, tetapi mereka tidak berhenti-henti berselisih, 

11:119. Kecuali orang-orang yang kepada mereka Pemelihara kamu kasihani. Untuk itulah Dia cipta mereka, dan sempurnalah pelaksanaan kata Pemelihara kamu, "Sungguh, Aku akan penuhi Jahanam dengan jin dan manusia kesemuanya." 

11:120. Dan semua itu Kami ceritakan kepada kamu daripada berita Rasul-Rasul; dengannya Kami teguhkan hati kamu; dalam ini telah datang kepada kamu yang benar, dan satu teguran dan peringatan, bagi orang-orang mukmin. 

11:121. dan katakan kepada orang-orang tidak percayai, "Beramallah kamu menurut tempat kamu; kami sedang beramal. 

11:122. Dan lihat dan tunggulah; kami juga melihat dan menunggu." 

11:123. Kepunyaan Allah keghaiban di langit dan bumi, dan kepada-Nya seluruh perkara dikembalikan; maka sembahlah Dia, dan tawakallah kepada-Nya. Pemelihara kamu tidak lalai daripada apa kamu buat.

Daftar Surah