Surah 48
KEMENANGAN

(29 ayat)

 

Dengan nama Allah, Yang Pemurah, Yang Pengasih.

48:1. Sesungguhnya Kami beri kemenangan kepada kamu dengan kemenangan yang nyata,

48:2. Kerana Allah ampunkan kamu atas kesalahan-kesalahan kamu, yang lalu dan yang kemudian, dan menyempurnakan rahmat-Nya ke atas kamu, dan beri petunjuk kepada kamu pada jalan lurus,

48:3. Dan Allah akan tolong kamu dengan pertolongan yang kuat.

48:4. Dia yang turunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya mereka menambahkan iman pada keimanan mereka; kepunyaan Allah tentera-tentera langit dan bumi; Allah Mengetahui, Bijaksana,

48:5. Dan supaya Dia masukkan orang-orang lelaki mukmin, dan orang-orang perempuan mukmin ke taman-taman yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, di dalamnya tinggal selama-lamanya, dan lepaskan mereka daripada kejahatan-kejahatan mereka; itu, pada pandangan Allah, kemenangan yang besar.

48:6. Dan supaya Dia azab orang-orang munafik lelaki dan orang-orang munafik perempuan, dan orang-orang lelaki yang sekutukan dan orang-orang perempuan yang sekutukan, dan orang-orang yang bersangkaan dengan sangkaan buruk terhadap Allah; terhadap merekalah giliran yang buruk. Allah murka pada mereka, dan laknatkan mereka, dan sediakan untuk mereka Jahanam - satu kepulangan yang buruk!

48:7. Kepunyaan Allah tentera-tentera langit dan bumi; Allah Perkasa, Bijaksana.

48:8. Sesungguhnya Kami utus kamu sebagai seorang saksi, dan pemberi berita gembira, dan pemberi amaran,

48:9. Supaya kamu percayai Allah dan Rasul-Nya, dan teguhkan-Nya, dan muliakan-Nya, dan supaya kamu sanjung-Nya pada awal pagi dan petang.

48:10. Orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya berjanji setia kepada Allah; tangan Allah adalah di atas tangan-tangan mereka. Kemudian, sesiapa mungkiri sumpahnya, hanyalah mungkiri terhadap dirinya sendiri; dan sesiapa tepati perjanjiannya yang dibuat dengan Allah, Allah akan beri kepadanya upah yang besar.

48:11. Orang-orang Arab yang ditinggalkan akan berkata kepada kamu, "Kami disibukkan dengan harta-harta kami dan keluarga-keluarga kami; maka mintalah ampun untuk kami!" Mereka berkata dengan lidah mereka apa yang tidak ada di dalam hati mereka. Katakanlah, "Siapakah yang berkuasa untuk menolong kamu sedikit pun terhadap Allah jika Dia hendak mudarat kepada kamu, atau hendak manfaat kepada kamu? Tidak, tetapi Allah sentiasa menyedari apa kamu buat.

48:12. Tidak, tetapi kamu sangka Rasul dan orang-orang mukmin tidak akan balik kepada keluarga mereka selama-lamanya, dan itu dinampakkan indah di dalam hati kamu, dan kamu sangka dengan sangkaan buruk, dan kamulah kaum yang jahat."

48:13. Sesiapa yang tidak percayai Allah dan Rasul-Nya, Kami sediakan bagi orang-orang tidak percaya, yang Menyala.

48:14. Kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi; sesiapa Dia hendaki Dia ampunkan, dan sesiapa Dia hendaki Dia azabkan; Allah Pengampun, Pengasih.

48:15. Orang-orang yang ditinggalkan akan berkata apabila kamu bertolak kepada rampasan perang, untuk mengambilnya, "Biarlah kami ikut kamu", dengan hendak menukarkan perkataan-perkataan Allah. Katakanlah, "Kamu tidak akan ikut kami; begitulah Allah berkata sebelumnya." Kemudian mereka akan berkata, "Tidak, tetapi kamu dengki kepada kami." Tidak, tetapi mereka tidak faham kecuali sedikit.

48:16. Katakanlah kepada orang-orang Arab yang ditinggalkan, "Kamu akan diseru terhadap kaum yang mempunyai kekuatan yang sangat untuk memerangi mereka, atau mereka tunduk patuh. Jika kamu taati, Allah akan beri kamu upah yang baik; tetapi jika kamu berpaling, sebagaimana kamu telah berpaling dahulu, Dia akan azab kamu dengan azab yang keras."

48:17. Tidak salah ke atas orang buta, dan tidak salah ke atas orang cacat, dan tidak salah ke atas orang sakit. Dan sesiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, Dia akan masukkannya ke taman-taman yang di bawahnya mengalir sungai-sungai; tetapi sesiapa berpaling, dialah yang Dia akan azab dengan azab yang pedih.

48:18. Allah sangat puas hati terhadap orang-orang mukmin apabila mereka berjanji setia kepada kamu di bawah pokok, dan Dia tahu apa yang di dalam hati mereka, maka Dia turunkan ketenangan kepada mereka dan ganjari mereka dengan kemenangan yang dekat,

48:19. Dan banyak rampasan perang untuk diambil; dan Allah Perkasa, Bijaksana.

48:20. Allah menjanjikan kamu rampasan perang yang banyak untuk diambil; ini Dia segerakan kepada kamu, dan tahankan tangan-tangan manusia daripada kamu, dan supaya ia jadi satu ayat bagi orang-orang mukmin, dan untuk beri petunjuk kepada kamu pada jalan lurus,

48:21. Dan yang lain yang kamu tidak dapat menguasainya; sesungguhnya Allah meliputi padanya. Allah adalah berkuasa atas segala sesuatu.

48:22. Jika orang-orang tidak percaya memerangi kamu, tentu mereka berpaling ke belakang, dan kemudian dapati tiada wali (pelindung), dan tiada juga penolong.

48:23. Sunnah (resam) Allah seperti yang telah berlalu sebelumnya, dan kamu tidak akan dapati sebarang pertukaran pada sunnah Allah.

48:24. Dia yang tahan tangan-tangan mereka daripada kamu, dan tangan-tangan kamu daripada mereka, di perut Mekah, setelah Dia memenangkan kamu ke atas mereka. Allah lihat apa kamu buat.

48:25. Mereka adalah orang-orang tidak percaya, dan mereka menghalangi kamu daripada Masjidil Haram, dan pemberian yang ditahan daripada sampai di tempat korbannya. Jika tidak kerana orang-orang lelaki mukmin yang tertentu, dan orang-orang perempuan mukmin yang tertentu, yang kamu tidak tahu, khuatir kalau-kalau kamu akan memijak mereka, dan menimpa kamu kesalahan tanpa pengetahuan kerana mereka, supaya Allah masukkan ke dalam pengasihan-Nya siapa Dia hendaki; sekiranya mereka dipisahkan, tentu Kami azab orang-orang tidak percaya antara mereka dengan azab yang pedih.

48:26. Apabila orang-orang tidak percaya letak di dalam hati mereka kebengisan, dengan kebengisan jahiliah, lalu Allah turunkan ketenangan-Nya kepada Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin, dan mengikatkan mereka dengan kata takwa, yang mereka lebih berhak dengannya, dan sewajarnyalah; dan Allah tahu segala sesuatu.

48:27. Sesungguhnya Allah jadikan benar visi Rasul-Nya, dengan benar: "Kamu akan masuk Masjidil Haram, jika Allah hendaki, dengan aman, kepala kamu tercukur, rambut kamu dipotong pendek, tanpa rasa takut." Dia tahu apa yang kamu tidak tahu, dan buatkan sebelum itu, satu kemenangan yang dekat.

48:28. Dia yang mengutus Rasul dengan petunjuk, dan agama yang benar, supaya Dia pertinggikannya di atas setiap agama. Cukuplah Allah sebagai saksi.

48:29. Muhammad adalah Rasul Allah, dan orang-orang yang bersama dia, keras terhadap orang-orang tidak percaya, pengasih sesama mereka. Kamu lihat mereka tunduk, sujud, mencari pemberian daripada Allah, dan kepuasan hati. Tanda mereka adalah pada muka-muka (wajah) mereka, bekas sujud. Itu persamaan mereka di dalam Taurat, dan persamaan mereka di dalam Injil - seperti sebiji benih yang keluarkan tunasnya, dan menguatkannya, dan ia membesar dengan tegap, dan tegak di atas ganggangnya, menakjubkan penyemai-penyemai, supaya melaluinya Dia menimbulkan marah orang-orang tidak percaya. Allah janjikan orang-orang antara mereka, yang percaya dan buat kerja-kerja baik , dengan ampunan dan upah yang besar.

Daftar Surah