Surah 77
YANG DIUTUS
(50 ayat)

 

Dengan nama Allah, Yang Pemurah, Yang Pengasih.

77:1. Demi yang diutus dengan berturut-turut,

77:2. Dan bertiup dengan kencang,

77:3. Demi yang menaburkan, bertaburan,

77:4. Dan yang memutuskan, seputus-putusnya,

77:5. Dan yang melemparkan Peringatan,

77:6. Alasan atau amaran,

77:7. Sesungguhnya apa yang kamu dijanjikan hampir jatuh!

77:8. Apabila bintang-bintang dihapuskan,

77:9. Apabila langit dibelah,

77:10. Apabila gunung-gunung ditaburkan,

77:11. Dan apabila waktu Rasul-Rasul ditetapkan,

77:12. Hingga hari apakah mereka ditangguhkan?

77:13. Hingga Hari Ketetapan.

77:14. Dan tahukah kamu apakah ia Hari Ketetapan?

77:15. Kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang dustakan!

77:16. Tidakkah Kami telah musnahkan orang-orang dahulu kala,

77:17. Dan kemudian mengikutkan mereka dengan orang-orang yang akhir?

77:18. Begitulah Kami buat terhadap orang-orang yang berdosa.

77:19. Kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang dustakan!

77:20. Tidakkah Kami cipta kamu daripada air yang keji,

77:21. Yang Kami letak di dalam tempat yang kukuh,

77:22. Hingga satu waktu yang diketahui, ditetapkan?

77:23. Kami tentukan; sangat baiknya penentu ialah Kami.

77:24. Kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang dustakan!

77:25. Tidakkah Kami buatkan bumi untuk menjadi tempat berkumpul,

77:26. Bagi yang hidup dan yang mati?

77:27. Tidakkah Kami buatkan padanya gunung-gunung yang tinggi? beri kamu minum dengan air yang sangat enak?

77:28. Kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang dustakan!

77:29. Bertolaklah kepada apa yang kamu telah dustakan!

77:30. Bertolaklah ke lindungan yang mempunyai tiga cabang,

77:31. Tidak meneduhkan terhadap api yang menyala-nyala,

77:32. Yang membalingkan bunga api seperti istana,

77:33. Seolah-olah ia unta-unta keemasan.

77:34. Kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang dustakan!

77:35. Inilah hari yang mereka tidak berkata-kata,

77:36. Dan tidak juga mereka diizinkan, dan beri alasan.

77:37. Kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang dustakan!

77:38. “Inilah Hari Ketetapan; Kami kumpulkan kamu dengan orang-orang dahulu kala.

77:39. Jika kamu ada muslihat, maka tipu muslihatlah Aku!”

77:40. Kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang dustakan!

77:41. Sesungguhnya orang-orang bertakwa berada dalam lindungan dan mata air,

77:42. Dan buah-buahan seperti yang mereka inginkan.

77:43. “Makan dan minumlah dengan puas dan cukup, kerana apa kamu buat.”

77:44. Begitulah Kami balas orang-orang buat baik.

77:45. Kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang dustakan!

77:46. “Makan dan gembiralah kamu sedikit; kamulah orang-orang yang berdosa!”

77:47. Kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang dustakan!

77:48. Apabila dikatakan kepada mereka, “Tunduklah kamu!”, mereka tidak tunduk.

77:49. Kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang dustakan!

77:50. Maka dengan hadis apakah sesudah ini yang mereka akan percayai?

Daftar Surah