Kalimat Hari Kiamat dan Hari Agama di dalam al-Qur'an

"Hari Kiamat" diterjemah daripada kalimat yaum al-qiyamah sementara "Hari Agama" daripada yaumi-ddiin.


Hari Kiamat:

Ayat-ayat al-Qur'an yang mengandungi "Hari Kiamat" adalah seperti berikut:


2:85. Kemudian kamu ini, kamu bunuh diri-diri (sesama) sendiri dan usir segolongan kamu daripada tempat-tempat tinggal mereka, dengan bantu-membantu terhadap mereka dalam dosa dan permusuhan, dan jika mereka datang kepada kamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, walaupun pengusiran mereka telah diharamkan. Adakah kamu percayai sebahagian al-Kitab, dan kamu tidak percaya kepada sebahagian yang lain? Maka apakah balasan ke atas orang-orang daripada kamu yang buat demikian itu, melainkan kerendahan dalam kehidupan dunia, dan pada Hari Kiamat, dikembalikan kepada azab yang paling keras, dan Allah tidak lalai daripada apa kamu buat.

2:113. Orang-orang Yahudi berkata, "Orang-orang Kristian tiada sesuatu", dan orang-orang Kristian berkata, "Orang-orang Yahudi tiada sesuatu"; dan mereka baca al-Kitab. Demikianlah juga orang-orang yang tidak tahu berkata, serupa ucapan mereka. Allah akan hakimkan antara mereka pada Hari Kiamat mengenai apa yang mereka selisihkan.

2:174. Orang-orang yang sembunyikan apa-apa daripada al-Kitab yang Allah turunkan kepada mereka, dan menjualnya untuk harga yang sedikit, mereka itulah yang tidak makan melainkan Api di dalam perut-perut mereka, dan Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka pada Hari Kiamat, dan tidak juga sucikan mereka; bagi mereka, azab yang pedih.

2:212. Dinampakkan indah bagi orang-orang tidak percaya (kafir) ialah kehidupan dunia, dan mereka ejek orang-orang yang percaya; tetapi orang-orang bertakwa adalah di atas mereka pada Hari Kiamat; dan Allah beri rezeki kepada sesiapa Dia hendaki tanpa hitungan.

3:55. Apabila Allah berkata, "Wahai Isa, Aku akan matikan kamu, dan naikkan kamu kepada-Ku, dan Aku bersihkan kamu daripada orang-orang tidak percaya. Aku akan buatkan orang-orang yang ikut kamu di atas orang-orang tidak percaya hingga Hari Kiamat. Kemudian kepada-Ku kamu akan kembali, dan Aku akan hakimkan antara kamu mengenai apa yang padanya kamu selisihkan.

3:77. Sesungguhnya orang-orang yang menjual perjanjian Allah dan sumpah-sumpah mereka untuk harga yang sedikit, mereka itu tidak dapat bahagian mereka di akhirat; Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka, dan tidak pandang kepada mereka pada Hari Kiamat, dan Dia tidak juga menyucikan mereka; dan bagi mereka, azab yang pedih.

3:161. Tiadalah bagi seorang Nabi untuk dia menipu, dan sesiapa menipu akan datang dengan apa yang ditipukannya pada Hari Kiamat; kemudian tiap-tiap jiwa akan dibayar sepenuhnya apa yang ia usahakan, dan mereka tidak dizalimi.

3:180. Tetapi orang-orang yang kikir dengan pemberian yang Allah telah beri mereka, janganlah mereka sangka itu lebih baik bagi mereka; tidak, ia adalah lebih buruk bagi mereka. Apa yang mereka kikir dengannya akan digantung pada leher-leher mereka pada Hari Kiamat; dan kepunyaan Allah warisan langit dan bumi; dan Allah sedar apa kamu buat.

3:185. Tiap-tiap jiwa akan rasa kematian, dan sungguh, kamu akan dibayar sepenuhnya upah kamu pada Hari Kiamat; sesiapa yang disingkirkan daripada Api dan dimasukkan ke Taman, akan dapat kemenangan. Kehidupan dunia adalah tiada, melainkan kesenangan yang memperdayakan.

3:194. Wahai Pemelihara kami, berikan kami apa yang Engkau telah janjikan kami pada Rasul-Rasul Engkau, dan janganlah Engkau aibkan kami pada Hari Kiamat; sesungguhnya Engkau tidak mungkiri janji temu."

4:87. Allah, tidak ada tuhan melainkan Dia. Dia pasti akan kumpulkan kamu pada Hari Kiamat, yang tidak ada keraguan padanya. Dan siapakah lebih benar hadisnya daripada Allah?

4:109. Beginilah kamu, kamu berdebat bagi pihak mereka dalam kehidupan dunia; tetapi siapakah yang akan debat Allah bagi pihak mereka pada Hari Kiamat, atau siapakah yang akan jadi wakil bagi mereka?

4:141. Orang-orang yang menunggu-nunggu terhadap kamu, jika kemenangan datang kepada kamu daripada Allah, mereka berkata, "Bukankah kami berserta kamu?" tetapi jika orang-orang tidak percaya dapat sebahagian, mereka berkata, "Tidakkah kami menguasai kamu, dan tidakkah kami pertahankan kamu daripada orang-orang mukmin?" Allah akan hakimkan antara kamu pada Hari Kiamat, dan Allah tidak akan adakan bagi orang-orang tidak percaya sebarang jalan terhadap orang-orang mukmin.

4:159. Dan tiada seorang pun daripada ahli Kitab melainkan benar-benar percayainya sebelum kematiannya, dan pada Hari Kiamat, dia jadi saksi ke atas mereka.

5:14. Dan dengan orang-orang yang berkata, "Kami adalah orang-orang Kristian," Kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka lupakan sebahagian daripada apa yang mereka telah diingatkan. Maka Kami timbulkan di kalangan mereka, permusuhan dan kebencian, sampai Hari Kiamat; dan Allah pasti akan beritahu mereka apa yang mereka kerjakan.

5:36. Sesungguhnya orang-orang tidak percaya, walaupun bagi mereka kesemua yang di bumi, dan yang serupa dengan itu bersama itu, untuk tebus diri mereka daripada azab Hari Kiamat dengannya, ia tidak akan diterima daripada mereka; bagi mereka, azab yang pedih.

5:64. Orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Yang terbelenggu ialah tangan-tangan mereka, dan mereka dilaknati kerana apa mereka kata. Tidak, tetapi tangan-Nya terjulur; Dia nafkahkan sebagaimana yang Dia hendaki. Dan apa diturunkan kepada kamu daripada Pemelihara kamu akan tambah kepada kebanyakan antara mereka, dalam kelampauan batas, dan ketidakpercayaan; dan Kami lempar di kalangan mereka, permusuhan dan kebencian, sampai Hari Kiamat. Setiap kali mereka nyalakan api untuk perang, Allah padamkannya. Mereka berusaha di bumi untuk buat kerosakan padanya; dan Allah tidak suka orang-orang yang buat kerosakan.

6:12. Katakanlah, "Kepunyaan siapakah segala yang ada di langit dan bumi?" Katakanlah, "Kepunyaan Allah. Dia telah tuliskan (tetapkan) ke atas diri-Nya pengasihan. Dia kumpulkan kamu pada Hari Kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Orang-orang yang rugikan jiwa-jiwa mereka, mereka tidak percayai."

7:32. Katakanlah, "Siapakah yang haramkan perhiasan Allah yang Dia keluarkan untuk hamba-hamba-Nya, dan benda-benda yang baik daripada rezeki-Nya?" Katakanlah, "Ini, pada Hari Kiamat, adalah khas bagi orang-orang yang percaya di dalam kehidupan dunia ini." Begitulah Kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang tahu.

7:167. Dan apabila Pemelihara kamu menyatakan bahawa Dia akan bangkitkan terhadap mereka, sampai Hari Kiamat, orang-orang yang akan kenakan mereka azab yang jahat. Sesungguhnya Pemelihara kamu cepat dalam balasan-Nya; sesungguhnya Dia Pengampun, Pengasih.

7:172. Dan apabila Pemelihara kamu mengambil daripada Bani Adam, daripada punggung mereka, keturunan mereka, dan jadikan mereka saksi-saksi ke atas jiwa mereka, "Bukankah Aku ini Pemelihara kamu?" Mereka berkata, "Ia, kami saksikan"; supaya kamu tidak kata pada Hari Kiamat, "Bagi kami, kami lalai mengenai yang ini."

10:60. Apakah yang mereka sangka, yang ada-adakan dusta terhadap Allah pada Hari Kiamat? Sesungguhnya Allah mempunyai pemberian kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak berterima kasih.

10:93. Dan Kami tempatkan Bani Israil di sebuah penempatan yang sebenar, dan Kami rezekikan mereka dengan benda-benda yang baik; maka mereka tidak berselisih sehingga pengetahuan datang kepada mereka. Sesungguhnya Pemelihara kamu akan putuskan antara mereka pada Hari Kiamat mengenai apa yang mereka selisihkan.

11:60. Dan mereka diikuti di dunia ini oleh laknat, dan pada Hari Kiamat, "Sesungguhnya Ad tidak percaya kepada Pemelihara mereka; maka nyahlah Ad, kaum Hud."

11:98. Dia mendahului kaumnya pada Hari Kiamat, dan memimpin mereka turun ke Api - buruknya tempat pengairan untuk diturunkan!

11:99. Dan mereka diikuti di dunia ini oleh laknat, dan pada Hari Kiamat - buruknya tawaran yang ditawarkan!

16:25. Supaya mereka bawa beban mereka dengan genap pada Hari Kiamat, dan sebahagian beban orang-orang yang mereka sesatkan tanpa sebarang pengetahuan. Alangkah buruknya apa yang mereka dibebankan!

16:27. Kemudian pada Hari Kiamat, Dia aibkan mereka, dengan berkata, "Di manakah sekutu-sekutu-Ku, orang-orang yang kerana mereka kamu melawan?" Orang-orang diberi pengetahuan berkata, "Kerendahan hari ini, dan keburukan, adalah ke atas orang-orang tidak percaya,

16:92. Dan janganlah jadi seperti perempuan yang memutuskan benangnya, setelah ia ditenun dengan kuat, kepada serabut, dengan mengambil sumpah-sumpah kamu sebagai hanya tipu muslihat antara satu sama lain, kerana kamu umat yang lebih ramai daripada umat yang lain. Allah hanya menguji kamu dengannya; dan sungguh Dia akan menjelaskan kepada kamu pada Hari Kiamat apa yang kamu padanya kamu selisihkan.

16:124. Sabat hanya dibuat ke atas orang-orang yang berselisih padanya; sesungguhnya Pemelihara kamu akan putuskan antara mereka pada Hari Kiamat mengenai apa yang mereka selisihkan.

17:13. Dan tiap-tiap manusia, Kami ikat ramalannya pada lehernya; dan Kami keluarkan untuknya, pada Hari Kiamat, sebuah kitab yang dia temuinya terbuka.

17:58. Tiadalah sesebuah bandaraya, melainkan Kami musnahkannya sebelum Hari Kiamat, atau Kami mengazabnya dengan azab yang keras; itu adalah di dalam Kitab yang tertulis.

17:62. Berkata, "Apakah pendapat Engkau? Yang ini Engkau muliakan di atas aku - jika Engkau beri tangguh kepadaku hingga Hari Kiamat, sungguh aku akan menguasai keturunannya, kecuali sedikit."

17:97. Sesiapa Allah beri petunjuk, dia dapat petunjuk yang benar; dan sesiapa Dia sesatkan, kamu tidak akan dapati bagi mereka wali-wali (pelindung-pelindung), selain daripada Dia. Dan Kami akan kumpulkan mereka pada Hari Kiamat di atas muka-muka mereka; buta, dan pekak, dan bisu; tempat menginap mereka ialah Jahanam, dan setiap kali ia pudar, Kami tambahkan bagi mereka yang Menyala.

18:105. Mereka itulah orang-orang tidak percaya kepada ayat-ayat Pemelihara mereka, dan pertemuan dengan-Nya; amalan-amalan mereka menjadi sia-sia, dan pada Hari Kiamat, Kami tidak tegakkan bagi mereka sebarang timbangan.

19:95. Setiap seorang daripada mereka datang kepada-Nya pada Hari Kiamat bersendirian.

20:100. Sesiapa yang berpaling daripadanya, pada Hari Kiamat, dia akan memikul beban,

20:101. Di dalamnya mereka tinggal selama-lamanya; betapa buruknya pada Hari Kiamat beban itu untuk mereka!

20:124. Tetapi, sesiapa yang berpaling daripada Peringatan-Ku, baginya penghidupan yang sempit, dan pada Hari Kiamat, Kami bangkitkan dia buta."

21:47. Dan Kami letak timbangan yang adil untuk Hari Kiamat, supaya tiada sesuatu jiwa dizalimi sedikit pun; sekalipun ia seberat sebutir biji sawi, Kami datangkannya, dan cukuplah Kami sebagai penghitung.

22:9. Dengan memalingkan lambungannya untuk menyesatkan daripada jalan Allah; baginya kerendahan di dunia, dan pada Hari Kiamat, Kami akan merasakan kepadanyaazab yang membakar.

22:17. Sesungguhnya orang-orang yang percaya, dan orang-orang Yahudi, dan orang-orang Sabiin, dan orang-orang Kristian, dan orang-orang Majusi, dan orang-orang yang sekutukan - Allah akan bezakan antara mereka pada Hari Kiamat; sesungguhnya Allah saksi atas segala sesuatu.

22:69. Allah akan hakimkan antara kamu pada Hari Kiamat mengenai apa yang padanya kamu selisihkan."

23:16. Kemudian pada Hari Kiamat, kamu akan dibangkitkan.

25:69. Akan dilipatgandakkan azab untuknya pada Hari Kiamat, dan dia tinggal di dalamnya, terhina selama-lamanya.

28:41. Dan Kami lantik mereka imam-imam yang menyeru ke Api; dan pada Hari Kiamat, mereka tidak ditolong.

28:42. Dan Kami ikut mereka di dunia ini dengan laknat, dan pada Hari Kiamat, mereka jadi antara yang dibenci.

28:61. Apa, adakah orang yang Kami janjikan janji yang baik, dan dia temuinya, sama dengan orang yang kepadanya kami beri kesenangan kehidupan dunia, kemudian dia pada Hari Kiamat termasuk orang-orang yang dihadapkan?

28:71. Katakanlah, "Apa pendapat kamu, jika Allah buatkan malam berterusan kepada kamu sampai Hari Kiamat? Apakah tuhan, selain daripada Allah, yang datangkan sinaran kepada kamu? Tidakkah kamu dengar?"

28:72. Katakanlah, "Apa pendapat kamu, jika Allah buatkan siang berterusan kepada kamu sampai Hari Kiamat? Apakah tuhan, selain daripada Allah, yang datangkan kepada kamu malam untuk berehat padanya? Tidakkah kamu lihat?

29:13. Sungguh, mereka akan pikul beban-beban mereka, dan beban-beban yang lain bersama beban-beban mereka, dan pada Hari Kiamat, mereka pasti akan ditanya mengenai apa yang mereka ada-adakan.

29:25. Dan berkata, "Kamu ambil untuk kamu hanyalah berhala-berhala, selain daripada Allah, sebagai tanda kasih sayang antara kamu dalam kehidupan dunia; kemudian pada Hari Kiamat, sebahagian kamu akan tidak percaya kepada sebahagian yang lain, dan kamu laknatkan satu sama lain, dan tempat menginap kamu ialah Api, dan kamu tidak ada penolong-penolong."

32:25. Sesungguhnya Pemelihara kamu, Dia bezakan antara mereka pada Hari Kiamat mengenai apa yang mereka, dalamnya mereka selisihkan.

35:14. Jika kamu seru mereka, mereka tidak dengar seruan kamu, dan jika mereka dengar, mereka tidak sahut kamu; dan pada Hari Kiamat, mereka tidak percayai akan persekutuan kamu. Tiada yang beritahu kamu seperti Yang menyedari.

39:15. Maka sembahlah apa yang kamu hendaki selain daripada Dia." Katakanlah, "Sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah mereka yang merugikan diri-diri mereka, dan keluarga-keluarga mereka pada Hari Kiamat; tidakkah itu kerugian yang nyata?

39:24. Adakah orang yang bertakwa dengan wajahnya (kehendaknya) daripada kejahatan azab Hari Kiamat? Dan dikatakan kepada orang-orang zalim, "Rasalah apa yang kamu telah usahakan!"

39:31. Kemudian pada Hari Kiamat, di hadapan Pemelihara kamu, kamu bertengkar.

39:47. Sekiranya orang-orang buat kezaliman mempunyai semua yang ada di bumi, dan yang serupa dengan itu bersama itu, tentu mereka akan tebus diri mereka dengannya daripada kejahatan azab Hari Kiamat; dan nyatalah bagi mereka daripada Allah yang tidak pernah mereka jangkakan,

39:60. Dan pada Hari Kiamat, kamu lihat orang-orang yang berdusta terhadap Allah, muka-muka mereka jadi hitam; tidakkah di dalam Jahanam tempat tinggal orang-orang yang sombong?

39:67. Mereka tidak pertimbangkan Allah dengan pertimbangan-Nya yang sebenar. Bumi kesemuanya berada dalam genggaman-Nya pada Hari Kiamat, dan langit digulung di tangan kanan-Nya. Dia disanjung! Tingginya Dia daripada apa yang mereka sekutukan!

41:40. Orang-orang yang mencercai ayat-ayat Kami tidak tersembunyi daripada Kami. Apa, adakah orang yang dilempar ke dalam Api lebih baik, atau orang yang datang pada Hari Kiamat dengan aman? Buatlah apa yang kamu hendaki; sesungguhnya Dia lihat apa kamu buat.

42:45. Dan kamu akan lihat mereka, ketika mereka dikemukakan kepadanya, hina dalam kerendahan hati, melihat dengan gerlingan yang tersembunyi; dan orang-orang yang percaya berkata, "Sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah mereka yang merugikan diri-diri mereka sendiri, dan keluarga-keluarga mereka, pada Hari Kiamat; sesungguhnya orang-orang zalim adalah dalam azab yang kekal.

45:17. Kami beri mereka bukti-bukti yang nyata daripada Perintah; maka mereka tidak selisihkan, kecuali setelah pengetahuan datang kepada mereka, kerana angkuh antara mereka. Sesungguhnya Pemelihara kamu akan putuskan antara mereka pada Hari Kiamat mengenai apa yang mereka selisihkan.

45:26. Katakanlah, "Allah hidupkan kamu, kemudian matikan kamu, kemudian Dia kumpulkan kamu pada Hari Kiamat, yang tidak ada keraguan padanya, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu."

46:5. Dan siapakah lebih sesat daripada orang yang seru selain daripada Allah, yang tidak akan sahut dia hingga Hari Kiamat, dan mereka, pada seruan mereka lalai?

58:7. Tidakkah kamu renungkan bahawa Allah tahu apa yang di langit, dan apa yang di bumi? Tiga orang tidak berbicara rahsia bersama, melainkan Dia yang keempat antara mereka, dan tidak juga yang lima, melainkan Dia yang keenam antara mereka, dan tidak juga yang kurang daripada itu, dan tidak yang lebih banyak, melainkan Dia bersama mereka, di mana mereka berada; kemudian Dia beritahu mereka apa yang mereka telah buat pada Hari Kiamat. Sesungguhnya Allah tahu segala sesuatu.

60:3. Tidaklah kerabat kamu daripada pertalian darah, dan tidak juga anak-anak kamu bermanfaat kepada kamu pada Hari Kiamat; Dia akan bezakan antara kamu. Dan Allah lihat apa kamu buat.

68:39. Atau, adakah bagi kamu sumpah-sumpah daripada Kami sampai Hari Kiamat, bahawa bagi kamu apa sahaja yang kamu putuskan?

75:1. Tidak! Aku bersumpah dengan Hari Kiamat.

75:6. Dengan menanyai, “Bilakah Hari Kiamat?”


Hari Agama (yaumi-ddiin):

Ayat-ayat al-Qur'an yang mengandungi "Hari Agama" adalah seperti di bawah:


1:4. Merajai Hari Agama (Pengadilan)

15:35. Ke atas kamu laknat hingga Hari Agama (Pengadilan)."

26:82. Dan yang aku inginkan akan ampunkan aku atas pelanggaranku pada Hari Agama (Pengadilan).

37:20. Dan mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami! Inilah Hari Agama (Pengadilan)."
37:21. "Inilah Hari Penetapan yang padanya kamu dustakan.

38:78. Ke atas kamu laknat-Ku hingga Hari Agama (Pengadilan)."

51:12. Dengan menanyai, "Bilakah Hari Agama (Pengadilan)?"
51:13. Pada hari mereka diuji di atas Api,

56:51. Kemudian kamu, wahai orang-orang yang sesat, kamu yang dustakan,
56:52. Kamu akan memakan daripada pokok zaqum,
56:53. Memenuhkan perut-perut kamu dengannya,
56:54. Dan minum di atasnya air yang mendidih,
56:55. Dengan meminumnya seperti unta yang kehausan minum."
56:56. Inilah yang jadi sajian mereka pada Hari Agama (Pengadilan).

70:26. Yang mengesahkan Hari Agama (Pengadilan),

74:46. Dan kami dustakan Hari Agama (Pengadilan),

82:15. Dipanggang di dalamnya pada Hari Agama (Pengadilan),

82:17. Dan tahukah kamu apakah ia Hari Agama?
82:18. Kemudian, tahukah kamu apakah ia Hari Agama?
82:19. Satu hari apabila tiada jiwa miliki sesuatu untuk menolong jiwa yang lain; pada hari itu, Perintah adalah kepunyaan Allah.

83:11. Yang dustakan Hari Agama (Pengadilan),
83:12. Dan
tiada yang dustakannya kecuali setiap orang yang mencabul, yang bersalah.
83:13. Apabila ayat-ayat Kami dibacakan kepadanya, dia berkata, "Dongeng orang-orang dahulu kala!" 

Kalimat Pilihan


Terkini  Artikel  Perpustakaan  Bacaan  E-Mail  Hiasan  Keratan Akhbar
Penemuan  Soalan Lazim  Sudut Pelajar  English Articles

Tulis kepada Pengurus Laman