Syaitan
di dalam al-Qur'an

 

Syaitan adalah daripada golongan manusia dan jin. Ia musuh bagi tiap-tiap Nabi. Tidak seperti Nabi, yang sampaikan kepada manusia apa yang diwahyu Allah kepadanya, golongan syaitan pula sampaikan wahyunya yang tersendiri, yang berupa ucapan palsu tetapi indah-indah belaka. Tujuannya adalah untuk menipu manusia, misalan, dengan mengadakan sesuatu dalam agama. Terhadap mereka, Allah menasihatkan manusia supaya tinggalkan mereka. Firman-Nya,

"Kami adakan bagi tiap-tiap Nabi suatu musuh, syaitan-syaitan daripada manusia dan jin, yang mewahyukan ucapan palsu yang indah-indah kepada satu sama lain, untuk menipu; dan sekiranya Pemelihara kamu hendak, tentu mereka tidak membuatnya. Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan." (6:112)

Ia juga musuh bagi manusia, dan sentiasa harus diambil sebagai musuh. Musuh ini bersifat nyata dengan seruan supaya golongannya jadi orang-orang yang tinggal di Neraka, selama-lamanya. Firman-Nya,

"Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu; maka ambillah ia sebagai musuh. Ia menyeru golongannya hanya supaya mereka jadi di kalangan penghuni-penghuni Menyala." (35:6)

"ia (syaitan) adalah musuh yang nyata bagi kamu." (2:208)


Doa

Kerana ia musuh yang sentiasa mengganggu, maka manusia harus berdoa, memohon perlindungan Allah daripada kejahatannya. Doa itu baik dilafazkan dari sejak lahir lagi. Seperti ibu Mariam yang telah memohon perlindungan selepas melahirkannya. Doa ibu tersebut, terhadap Mariam dan keturunannya, berbunyi:

"'Pemeliharaku, aku telah melahirkannya, seorang perempuan. .... Dan aku namakan dia Mariam, dan melindungkannya kepada Engkau dengan keturunannya, daripada syaitan yang direjam.'" (3:36)

Selanjutnya, Allah ajar manusia suatu doa yang amat sesuai untuk berlindung pada-Nya daripada cadangan-cadangan jahat syaitan, berbunyi:

"Wahai Pemeliharaku, aku berlindung pada Engkau daripada cadangan-cadangan jahat syaitan-syaitan, Dan aku berlindung pada Engkau, wahai Pemeliharaku, daripada mereka hadir padaku." (23:97-98)

Doa tersebut tentu baik juga dipakai apabila membaca al-Qur'an, atas suruhan Allah agar manusia memohon perlindungan-Nya apabila mereka membaca Kitab tersebut. Firman-Nya,

"Apabila kamu membaca Al-Qur'an, mohonlah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam." (16:98)


Goda

Manusia turut diingatkan Allah supaya tidak membiarkan syaitan menggoda mereka. Ibu bapa mereka telah berjaya digodanya, dengan melanggar larangan Allah terhadap suatu pohon yang dilarang untuk didekati. Ia dan sukunya dikatakan melihat manusia dari mana manusia tidak melihat mereka. Firman-Nya,

"Wahai Bani Adam, janganlah syaitan goda kamu sebagaimana ia keluarkan ibu bapa kamu dari Taman, dengan melucutkan daripada mereka pakaian mereka, untuk perlihatkan kepada mereka bahagian-bahagian aib mereka. Sesungguhnya ia melihat kamu, ia dan sukunya, dari mana kamu tidak melihat mereka." (7:27)


Petunjuk

Godaan utama syaitan adalah ke atas petunjuk yang diberi Allah. Petunjuk Allah adalah satu-satunya pelindung untuk mengelakkan diri daripada disesatkan oleh syaitan. Itu janji Allah sejak Adam dan isteri dikeluarkan-Nya dari Taman. Firman-Nya,

"Turunlah kamu, kedua-dua kamu bersama-sama, keluar darinya .... tetapi jika datang kepada kamu petunjuk daripada-Ku, maka sesiapa yang ikut petunjuk-Ku, tidak akan sesat, dan tidak juga dia jadi sengsara." (20:123)

Golongan syaitan pun tahu tentang janji itu. Justeru, ia akan menghasut manusia sehingga jadi tidak percaya kepada Petunjuk yang diturunkan Allah. Akan tetapi, selepas manusia jadi tidak percaya, ia akan berlepas diri daripada mereka, kerana takut kepada Allah. Firman-Nya,

"Persamaan syaitan, apabila ia berkata kepada manusia, 'Jangan percaya'; kemudian apabila dia tidak percaya, ia berkata, 'Sesungguhnya aku berlepas diri daripada kamu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Pemelihara semua alam.'" (59:16)

Sesetengah manusia digoda, oleh makhluk daripada golongan manusia dan jin yang jahat itu, setelah mereka dapat petunjuk, lalu jadi kebingungan walaupun mereka mempunyai kawan yang menyeru kepada Petunjuk Allah yang benar, serta tunduk patuh kepada-Nya. Firman Allah,

"'adakah kita akan dikembalikan di atas tumit-tumit kita setelah Allah beri petunjuk kepada kita? Seperti orang yang digoda hingga kebingungan di bumi oleh syaitan-syaitan, walaupun dia mempunyai teman-teman yang menyerunya kepada petunjuk, "Datanglah kepada kami!"' Katakanlah, 'Petunjuk Allah ialah petunjuk yang benar, dan kita diperintah supaya tunduk patuh kepada Pemelihara semua alam,'" (6:71).

Sementara yang lain, dikuasainya pula sehingga melupakan Peringatan Allah, lantas tergolong dalam golongannya (syaitan), di samping terdapat yang lain yang dihasutnya sampai jadi murtad setelah Petunjuk jadi jelas. Firman-Nya,

"Syaitan telah menguasai mereka, dan jadikan mereka melupakan Peringatan Allah. Mereka itu golongan syaitan; sesungguhnya golongan syaitan, merekalah orang-orang yang rugi!" (58:19)

"Orang-orang yang kembali (murtad) ke belakang mereka setelah petunjuk jadi jelas bagi mereka, syaitanlah yang menghasut mereka, dan memanjangkan angan-angan mereka." (47:25)

Dengan itu difahamkan bahawa golongan syaitan mempunyai angan-angan yang panjang, mungkin mengenai Syurga, bidadari, mahligai dan sebagainya.


sesatkan

Sesungguhnya, syaitan sesatkan manusia daripada Peringatan, atau ayat-ayat al-Qur'an, yang datang kepada mereka. Sebagai ganti, dipenuhinya mereka dengan khayalan, seperti apa yang diangan-angankan dengan panjang tadi. Firman-Nya,

"Sesungguhnya dia sesatkan aku daripada Peringatan setelah ia datang kepadaku; syaitan adalah pengabai manusia." (25:29)

"Dan sungguh, aku akan sesatkan mereka, dan penuhi mereka dengan khayalan," (4:119).

Pengabai manusia itu juga sesatkan orang-orang yang tidak hakimkan menurut apa diturunkanAllah dalam perselisihan mereka, namun, dakwa percaya kepada ayat-ayat-Nya. Firman Allah,

"Tidakkah kamu renungkan orang-orang yang dakwa bahawa mereka percaya kepada apa diturunkan kepada kamu, dan apa diturunkan sebelum kamu, hendak berhakim kepada Thagut dalam perselisihan mereka, dan sungguh, mereka diperintah supaya tidak percayainya, tetapi syaitan hendak sesatkan mereka dalam kesesatan yang jauh." (4:60)


Mengundang syaitan

Tindakan manusia yang tidak wajar terhadap ayat-ayat Allah, seperti mencampakkannya atau membutakan diri terhadapnya, akan mengundang kehadiran syaitan, yang akan ikutinya, atau jadi teman yang dipercayai, untuk menghalang mereka daripada jalan Allah. Di samping itu, mereka sangka diri-diri mereka sudah dapat petunjuk. Firman-Nya,

"Dan bacakan kepada mereka berita orang yang kepadanya Kami beri ayat-ayat Kami, tetapi dia mencampakkannya, dan syaitan mengikutinya, dan dia jadi antara orang-orang yang bersalah." (7:175)

"Sesiapa yang membutakan diri daripada Peringatan Yang Pemurah, kepadanya Kami tentukan syaitan untuk menjadi teman yang dipercayai, Dan mereka halangi mereka daripada jalan, dan mereka sangka mereka dapat petunjuk," (43:36-37).

Tindakan membantah mengenai Allah dengan tanpa pengetahuan, seperti membantah ayat-ayat-Nya tanpa membaca al-Qur'an, adalah sebenarnya ikut setiap syaitan yang derhaka. Firman-Nya

"Dan antara manusia ada orang yang membantah mengenai Allah tanpa pengetahuan, dan ikut setiap syaitan yang derhaka." (22:3)

Dan, tindakan manusia untuk tidak ikut dapatan para penyelidik yang berpengetahuan, turut mengundang kehadiran syaitan yang akan jadi ikutan dalam sesuatu perkara. Firman-Nya,

"orang-orang antara mereka yang ditugaskan untuk selidikinya, tentu akan ketahuinya. Dan sekiranya tidak kerana pemberian Allah kepada kamu, dan pengasihan-Nya, tentu kamu akan ikut syaitan, kecuali sedikit." (4:83)

Para penyelidik yang dimaksudkan itu adalah mengenai ketenteraman awam. Sekiranya mereka tidak dituruti maka syaitanlah yang ditaati.


Nabi dan Rasul

Nabi dan Rasul diganggu syaitan. Tatkala mereka berkhayal, syaitan menyelitkan sesuatu pada khayalan mereka. Tentu sekali khayalan itu adalah atas ayat-ayat Allah, kerana Dia seterusnya mengatakan tetap akan tentukan ayat-ayat-Nya. Firman Allah,

"Kami tidak utus seseorang Rasul, dan tidak juga seseorang Nabi sebelum kamu, melainkan bahawa apabila dia berkhayal, syaitan lemparkan ke dalam khayalannya; tetapi Allah hapuskan apa yang dilempar syaitan, kemudian Allah tentukan ayat-ayat-Nya; Allah Mengetahui, Bijaksana." (22:52)

Antara mereka yang diganggu syaitan, menurut cerita daripada al-Qur'an, adalah Adam dan isteri, dan dua orang Nabi. Adam dan isteri berjaya digelincirkannya dari Taman. Firman Allah,

"Kemudian syaitan gelincirkan mereka daripadanya, dan keluarkan mereka dari dalam apa mereka berada." (2:36)

Nabi Yusuf telah dipisahkan daripada keluarganya oleh syaitan, dan ketika baginda di penjara, syaitan telah buat orang yang diselamatkan daripada hukuman lupa untuk menyebut mengenainya, lalu baginda tinggal di penjara dengan masa tambahan. Firman-Nya,

"dan Dia datangkan kamu dari gurun setelah syaitan selisihkan antara saya (Nabi Yusuf) dan saudara saya." (12:100)

"Kemudian dia (Nabi Yusuf) berkata kepada orang yang dia sangka akan diselamatkan antara keduanya, 'Sebutlah aku kepada pemelihara kamu.' Tetapi syaitan jadikan dia lupa untuk menyebutnya kepada pemeliharanya, supaya dia tetap di dalam penjara selama beberapa tahun." (12:42)

Dan Nabi Ayub, disentuh syaitan dengan keletihan dan azab. Firman-Nya,

"Dan ingatlah akan hamba Kami, Ayub; apabila dia panggil Pemeliharanya, 'Sesungguhnya syaitan menyentuhku dengan keletihan dan azab.'" (38:41)


Bapa-bapa disentuh syaitan

Sedangkan Nabi disentuh syaitan apatah lagi bapa-bapa atau nenek moyang manusia hari ini. Sesetengah mereka, setelah disentuh syaitan, dapat ditundukkan pula. Namun, keturunan mereka masih berdegil dan terus ikut agama mereka (yang dicemari syaitan), sambil menolak apa diturunkanAllah. Firman-Nya,

"Dan apabila dikatakan kepada mereka, 'Ikutlah apa yang Allah turunkan', mereka berkata, 'Tidak, tetapi kami ikut apa yang kami dapati pada bapa-bapa kami.' Apa? Walaupun syaitan menyeru mereka kepada azab yang menyala?" (31:21)


Kaum dihancurkan

Makhluk daripada golongan manusia dan jin yang jahat itu telah menghancurkan beberapa kaum pada zaman dahulu. Antara yang selalu disebut di dalam al-Qur'an adalah Ad dan Tsamud, yang amalan buruk mereka dijadikan indah dipandang, walaupun mereka telah melihat ayat-ayat-Nya dengan jelas. Firman Allah,

"Dan Ad, dan Tsamud - telah jadi nyata bagi kamu daripada tempat-tempat tinggal mereka; dan syaitan menampakkan indah bagi mereka amalan-amalan mereka, dan halangi mereka daripada jalan, walaupun mereka adalah orang-orang yang melihat dengan jelas." (29:38)


Menghalangi

Kaum Ad dan Tsamud telah dihalang daripada jalan Allah, atau ayat-ayat-Nya. Lantaran itu, Allah berpesan agar syaitan tidak diberi peluang untuk menghalangi manusia daripada jalan tersebut, dan daripada mengingati-Nya, dan solat. Firman Allah,

"Janganlah syaitan menghalangi kamu; ia, bagi kamu, musuh yang nyata." (43:62)

"Dan mereka (syaitan) halangi mereka daripada jalan, dan mereka sangka mereka dapat petunjuk," (43:37)

"Syaitan hanya hendak ..... dan untuk halangi kamu daripada Peringatan Allah, dan daripada solat. Mahukah kamu berhenti (daripada arak)?" (5:91)


Cubaan

Apa yang syaitan datangkan adalah cubaan, terutama bagi orang-orang yang di dalam hati ada penyakit (seperti ragu-ragu terhadap ayat-ayat Allah), dan mereka yang keras hati (terhadap ayat-ayat Allah). Firman-Nya,

"Supaya Dia buatkan, apa yang syaitan lemparkan, satu cubaan bagi orang-orang di dalam hati mereka ada penyakit, dan orang-orang yang hati mereka keras," (22:53).


Perbuatan syaitan

Kejahatan syaitan terhadap ayat-ayat Allah, seperti buat manusia tidak percaya kepadanya, melupakannya, dan menghalanginya sudah dimaklumkan. Perbuatan syaitan selanjutnya adalah banyak. Daripada semakan ke atas ayat-ayat yang mengandungi perkataan syaitan di dalam al-Qur'an, enam belas lagi perbuatan syaitan dapat dikesan, seperti berikut:

1. Cadangan jahat:

"Wahai Pemeliharaku, aku berlindung pada Engkau daripada cadangan-cadangan jahat syaitan-syaitan," (23:97).

Beberapa contoh cadangan jahat syaitan turut dinyatakan dalam senarai ini.

2. Meyucuk orang tidak percaya:

"Tidakkah kamu lihat bagaimana Kami utus syaitan-syaitan terhadap orang-orang tidak percaya (kepada ayat-ayat Allah) untuk menyucuk mereka, dengan cucukan?" (19:83)

3. Menyuruh pada kesumbangan dan mungkar:

"sesungguhnya ia (syaitan) menyuruh pada kesumbangan dan mungkar," (24:21).

4. Menyebabkan permusuhan dan kebencian:

"Syaitan hanya hendak sebabkan permusuhan dan kebencian antara kamu dalam arak dan judi." (5:91)

5. Menghasut dan memanjangkan angan-angan:

"Orang-orang yang kembali (murtad) ke belakang mereka setelah petunjuk jadi jelas bagi mereka, syaitanlah yang menghasut mereka, dan memanjangkan angan-angan mereka." (47:25)

6. Provokasi:

"Jika suatu provokasi daripada syaitan memprovokasikan kamu, berlindunglah pada Allah; sesungguhnya Dia Mendengar, Mengetahui." (7:200)

Provokasi yang dibuat oleh syaitan adalah seperti ucapkan perkataan yang tidak baik.

"dan katakan kepada hamba-hamba-Ku, bahawa mereka berkata perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya syaitan buat provokasi antara mereka, dan syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia." (17:53)

7. Makanan dan minuman:

"Wahai manusia, makanlah apa yang di bumi, yang halal dan baik, dan jangan ikut langkah-langkah syaitan; ia adalah musuh yang nyata bagi kamu." (2:168)

Satu daripada langkah syaitan dalam hal makanan adalah mengharamkan apa yang tidak diharamkan Allah. Atau, menghalalkan sejenis minuman kotor, yang jadi amalannya.

"Wahai orang-orang yang percaya, arak, judi, berhala-berhala dan ramalan anak-anak panah, adalah kotoran, sebahagian daripada amalan syaitan; maka jauhilah ia agar kamu beruntung." (5:90)

8. Riba (sila rujuk di sini):

"Orang-orang yang makan riba tidak akan berdiri lagi, melainkan semasa dia berdiri, dia ditundukkan dengan sentuhan syaitan," (2:275). 

9. bicara rahsia:

Untuk buat orang-orang yang percaya kepada ayat-ayat Allah jadi sedih, golongan syaitan akan adakan bicara rahsia.

"Bicara rahsia adalah daripada syaitan, supaya orang-orang yang percaya bersedih; tetapi ia tidak mudaratkan mereka sedikit pun, kecuali dengan izin Allah, dan kepada Allah hendaklah orang-orang mukmin tawakal." (58:10)

10. Mengubah ciptaan Allah:

Syaitan wahyukan pelbagai suruhan untuk diamalkan manusia, termasuk mengubah ciptaan-Nya.

"Dan sungguh, aku akan sesatkan mereka, dan penuhi mereka dengan khayalan, dan aku akan suruh mereka dan mereka akan potong telinga binatang ternak; aku akan suruh mereka dan mereka akan ubah ciptaan Allah," (4:119)

11. ajar sihir:

"Dan mereka ikut apa yang syaitan-syaitan bacakan semasa kerajaan Sulaiman. Sulaiman bukan tidak percaya (kafir) tetapi syaitan-syaitanlah yang tidak percaya, dengan mengajar manusia sihir," (2:102).

12. Peperangan:

Dalam peperangan, syaitan buat manusia lari daripadanya, menakut-nakutkan mereka, dan mengaku jiran tetapi melarikan diri setelah melihat musuh, kerana takut kepada Allah.

"Orang-orang antara kamu yang berpaling pada hari dua kumpulan bertemu, syaitan gelincirkan mereka kerana sebahagian apa yang mereka usahakan," (3:155).

"Itu adalah syaitan yang menakut-nakutkan wali-walinya (sahabat-sahabatnya), maka jangan takut pada mereka, tetapi kamu takutilah Aku, jika kamu orang-orang mukmin." (3:175)

"Dan apabila syaitan nampakkan amalan-amalan mereka indah bagi mereka, dan berkata, 'Pada hari ini, tiada manusia akan menang terhadap kamu kerana aku jiran kamu.' Tetapi apabila kedua-dua pasukan berlihat-lihatan, ia berundur di atas tumit-tumitnya, dengan berkata, 'Aku berlepas diri daripada kamu, kerana aku lihat apa yang kamu tidak lihat. Aku takut kepada Allah; dan Allah keras dalam balasan-Nya.'" (8:48)

13. Janji:

Syaitan berjanji dengan banyak kepada manusia supaya mereka berkhayal. Ada juga yang ditakutkan jadi miskin jika bernafkah (berbelanja di jalan-Nya). Semua janji syaitan adalah tipuan sahaja. Firman-Nya,

"Syaitan janjikan kamu kemiskinan (dalam beri nafkah) dan suruh kamu pada kesumbangan, tetapi Allah janjikan kamu ampunan-Nya dan pemberian-Nya; dan Allah Merangkumi, Mengetahui." (2:268)

"Ia janjikan mereka, dan penuhi mereka dengan khayalan, tetapi tiadalah yang syaitan janjikan mereka melainkan tipuan." (4:120)

Di akhirat, syaitan mengaku mungkiri janjinya kerana ia tidak berkuasa. Katanya, ia menyeru sahaja, tetapi manusia menyahutinya pula. Firman Allah,

"Dan syaitan berkata, apabila perkara telah diputuskan, 'Sesungguhnya Allah telah janjikan kamu satu janji yang benar; dan aku janjikan kamu, kemudian aku mungkiri kamu, kerana aku tidak ada kuasa terhadap kamu, melainkan aku seru kamu, dan kamu sahuti aku.'" (14:22)

14. Nampak indah:

Makhluk yang jahat daripada golongan manusia dan jin itu, yang jadi pelindung manusia pada hari ini, mampu untuk buat amalan buruk manusia jadi indah dipandang, kerana manusia bersifat tidak merendahkan diri dan keras hati terhadap ayat-ayat-Nya. Firman-Nya,

"Kalaulah, apabila bencana Kami datang kepada mereka, mereka rendahkan diri! Tetapi hati mereka keras, dan syaitan menampakkan indah bagi mereka apa mereka buat." (6:43)

"Demi Allah, sesungguhnya Kami telah utus kepada umat-umat sebelum kamu, tetapi syaitan menampakkan indah bagi mereka amalan-amalan mereka; ia adalah wali (pelindung) mereka pada hari ini, dan bagi mereka, azab yang pedih." (16:63)

15. Sangka dapat petunjuk:

Manusia yang mengambil syaitan sebagai wali atau sahabat akan sangka dapat petunjuk. Seperti itu pun orang-orang yang membutakan diri daripada ayat-ayat Allah. Firman-Nya,

"Segolongan Dia beri petunjuk, dan segolongan wajar dengan kesesatan; mereka ambil syaitan-syaitan sebagai wali-wali (sahabat-sahabat), selain daripada Allah, dan mereka sangka mereka dapat petunjuk." (7:30)

"Sesiapa yang membutakan diri daripada Peringatan Yang Pemurah, kepadanya Kami tentukan syaitan untuk menjadi teman yang dipercayai, Dan mereka halangi mereka daripada jalan, dan mereka sangka mereka dapat petunjuk." (43:36-37)

16. Lupa:

Kisah syaitan buat orang lupa di dalam al-Qur'an ada beberapa, termasuk Nabi Musa yang melupakan ikannya, atau Nabi Yusuf yang telah disebut terlebih dahulu. Ayat di bawah pula menyentuh mengenai orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah yang Dia menyuruh supaya dipalingkan, dan tidak duduk bersama mereka. Syaitan mampu buat manusia melupakan suruhan tersebut.

"Apabila kamu lihat orang-orang yang terjun pada ayat-ayat Kami, berpalinglah daripada mereka sehingga mereka terjun pada hadis (bicara) yang lain; dan, jika syaitan jadikan kamu lupa, janganlah duduk setelah mengingatkan bersama kaum yang zalim." (6:68)


Sahabat syaitan

Syaitan mempunyai ramai sahabat di kalangan manusia. Orang-orang tidak percaya kepada ayat-ayat Allah dan yang membutakan diri daripadanya adalah antara lima yang disenaraikan di bawah ini:

1. Tidak percaya:

"Kami buatkan syaitan-syaitan wali-wali bagi orang-orang tidak percayai," (7:27)

2. Membutakan diri:

"Sesiapa yang membutakan diri daripada Peringatan Yang Pemurah, kepadanya Kami tentukan syaitan untuk menjadi teman yang dipercayai," (43:36)

3. Nafkah untuk menunjuk-nunjuk:

"Orang-orang yang nafkahkan harta mereka untuk menunjuk-nunjuk kepada manusia, dan mereka tidak percayai Allah dan Hari Akhir. Sesiapa yang mempunyai syaitan untuk teman yang dipercayai, maka ia adalah teman dipercayai yang jahat," (4:38).

4. Boros:

"Orang-orang yang boros adalah saudara syaitan, dan syaitan tidak berterima kasih (kafir) kepada Pemeliharanya." (17:27)

5. Penyamar:

Penyamar di dalam ayat berikut adalah pendusta yang mendengar ayat-ayat Allah, mengaku percaya, tetapi sebenarnya tidak.

"Bolehkah aku beritahu kamu, kepada siapakah syaitan-syaitan turun? Mereka turun kepada tiap-tiap penyamar yang bersalah. Mereka mendengar, tetapi kebanyakan mereka adalah pendusta-pendusta." (26:221-223)

"Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang percaya, mereka berkata, 'Kami percaya', tetapi apabila mereka menyendiri kepada syaitan-syaitan mereka, mereka berkata, 'Kami bersama kamu; kami hanyalah orang-orang yang berolok-olok.'" (2:14)


Langkah syaitan

Setelah mengetahui langkah-langkah syaitan, atau perbuatan-perbuatannya, Allah melarang manusia daripada ikut mereka. Larangan Allah diambil berat. Firman-Nya,

"Wahai orang-orang yang percaya, masuklah ke dalam kesejahteraan kesemua kamu, dan jangan ikut langkah-langkah syaitan; ia adalah musuh yang nyata bagi kamu." (2:208)


Wali

Makhluk yang jahat itu diambil pula sebagai wali, atau pelindung, untuk menggantikan Allah, oleh sesetengah manusia. Firman Allah,

"ia (syaitan) adalah wali (pelindung) mereka pada hari ini, dan bagi mereka, azab yang pedih." (16:63)

"Sesiapa yang ambil syaitan untuknya sebagai wali (pelindung), menggantikan Allah, dia menderita satu kerugian yang nyata, serugi-ruginya." (4:119)

Mungkin ada yang tidak sedarnya, sebab tidak tahu bahawa syaitan itu adalah manusia juga, tetapi dianggap suci oleh sesetengah orang, lalu mereka mengambilnya sebagai wali.


Ditaati, disekutu, diseru, disembah

Yang direjam itu seterusnya didapati ditaati serta disekutukan dengan Allah, diseru, dan disembah oleh manusia. Firman-Nya,

"dan jika kamu taati mereka (syaitan-syaitan), kamulah orang-orang yang sekutukan." (6:121)

"Tiadalah yang mereka seru selain daripada Dia melainkan perempuan; dan tiadalah mereka seru melainkan syaitan yang derhaka," (4:117).

"Tidakkah Aku buat perjanjian dengan kamu, wahai Bani Adam, bahawa kamu tidak sembah syaitan - sesungguhnya ia musuh yang nyata bagi kamu," (36:60).

Mentaati syaitan bermakna sekutukan Allah. Sekutu Allah diseru dan sembah, sama ada disedar atau tidak. Pada Hari Kiamat, terdapat antara mereka yang tidak percaya telah dipersekutukan dengan Allah oleh pemuja-pemujanya. Firman Allah,

"Aku tidak percaya kepada persekutuan aku dengan Allah daripada kamu dari dahulu." (14:22)


Direjam, dipanggang

Syaitan tidak boleh pergi jauh di langit kerana akan direjam. Kerana itu, mereka ditutup daripada rahsia-rahsia yang tersembunyi di sana. Di akhirat, mereka disediakan azab yang Menyala dan dipanggang bersama golongan manusia yang memandang rendah kepada Ar-Rahman sepertinya, setelah kesemua manusia dan syaitan diarak di sekeliling Jahanam. Firman-Nya,

"Dan Kami hiasi langit dunia dengan pelita-pelita, dan membuatnya untuk merejam syaitan-syaitan; dan Kami sediakan bagi mereka azab yang Menyala." (67:5)

"Demi Pemelihara kamu, sungguh Kami akan kumpulkan mereka (manusia), dan syaitan-syaitan, kemudian Kami arakkan mereka di sekeliling Jahanam dengan melutut. Kemudian Kami tarik keluar daripada tiap-tiap golongan sesiapa antara mereka yang sangat keras dalam memandang rendah kepada Yang Pemurah. Kemudian Kami sangat-sangat tahu orang-orang yang paling patut dipanggang di dalamnya." (19:68-70)


Takwa

Kunjungan syaitan dapat dikesan oleh orang-orang bertakwa, iaitu yang takut kepada Allah dengan menuruti ayat-ayat-Nya, dan satu-satunya golongan yang akan masuk Syurga. Apabila mereka disentuh syaitan, mereka ingat, dan kemudian, mereka nampak (kejahatannya). Firman-Nya,

"orang-orang bertakwa, apabila kunjungan syaitan sentuh mereka, mereka ingat, dan kemudian melihat." (7:201)

Lantas, manusia berlumba-lumba untuk menjadi orang-orang yang ingat dan bertakwa. (Sila rujuk Syurga dan orang takwa. Terima kasih.)

Isi kandungan tajuk syaitan di sini berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an yang mengandungi perkataan syaitan. Ayat-ayat tersebut tidak datang dari syaitan kerana ia tidak membawanya turun, dan lagi, al-Qur'an adalah bukan ucapan syaitan yang direjam. Demikianlah kata-kata Allah:

"Tidaklah oleh syaitan-syaitan ia (al-Qur'an) dibawa turun," (26:210).

"Dan ia (al-Qur'an) bukanlah ucapan syaitan yang direjam." (81:25)

Ayat kedua di atas adalah yang terakhir mengandungi perkataan syaitan di dalam al-Qur'an. Dengan peringatan yang terkandung di dalam ayat tersebut, maka pengenalan kepada syaitan yang sebenar, di sini, berakhir.


Penulis Bacaan
Oktober 2003

Sila rujuk:
Kalimat syaitan di dalam al-Qur'an
Bacaan tambahan:
Respon artikel "JIN"
yang mengandungi
sedikit lagi penjelasan mengenai syaitan.


Artikel / English Articles
Halaman Utama   Terkini   Perpustakaan   Bacaan   E-Mail   Hiasan   Kalimat Pilihan
Keratan Akhbar   Penemuan   Soalan Lazim   Sudut Pelajar
Tulis kepada Pengurus Laman