Kalimat faham di dalam al-Qur'an


Dua kalimat al-Qur'an diterjemahkan kepada "faham", iaitu "'aqala" dan "faqiha". Yang pertama diturunkan di sini sementara yang kedua di halaman Faham (2) yang menyusul.

Kalimat ‘aqala di dalam al-Qur'an bermakna (maaf, bahasa Inggeris digunakan di sini):

to be endowed with reason, be reasonable, have intelligence; to be in one’s senses, be conscious; to realise, to comprehend, understand; to make reasonable or sensible, bring to reason; be or become reasonable, sensible, rational, intelligent, judicious, prudent, wise; to comprehend, grasp

Sesetengah pihak menterjemahkan 'aqala kepada akal atau menggunakan akal atau common sense dalam bahasa Inggeris.

Oleh kerana terjemahan itu tidak begitu sesuai diguna untuk diseragamkan pada kesemua ayat yang mengandungi kalimat tersebut, maka di dalam Bacaan, ia diterjemahkan kepada faham. Dengan itu usaha penyelidikan terhadap kalimat tersebut dipercayai dapat berjalan dengan licin.


Ayat-ayat al-Qur'an yang didapati perkataan "faham" di dalamnya adalah seperti berikut:


2:44. Adakah kamu suruh manusia berlaku taat, dan lupakan diri-diri kamu sendiri, sedang kamu baca al-Kitab? Tidakkah kamu faham?

2:73. Maka Kami berkata, "Pukullah dia dengan sebahagiannya." Begitulah Allah hidupkan orang-orang yang mati, dan Dia perlihatkan kepada kamu ayat-ayat-Nya supaya kamu faham.

2:75. Adakah kamu sangat inginkan bahawa mereka akan percayai kamu, memandangkan ada segolongan daripada mereka yang mendengarkan perkataan (kalam) Allah, kemudian mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahuinya.
(tukar perkataan Allah setelah memahaminya)

2:76. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang percaya, mereka berkata, "Kami percaya"; dan apabila mereka menyendiri kepada satu sama lain, mereka berkata, "Adakah kamu ceritakan kepada mereka apa yang Allah bukakan kepada kamu supaya mereka dengannya berdebat dengan kamu di sisi Pemelihara kamu? Tidakkah kamu faham?"

2:164. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, dan kapal yang berlayar di laut dengan manfaat kepada manusia, dan air yang Allah turunkan dari langit, dengannya menghidupkan bumi setelah ia mati, dan Dia taburkan di merata-rata di dalamnya segala yang merayap, dan perkisaran angin dan awan yang dipaksakan antara langit dan bumi, sungguh, adalah ayat-ayat (tanda-tanda) bagi kaum yang faham.

2:170. Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutlah apa yang Allah turunkan", mereka berkata, "Tidak, kami akan ikut apa yang kami dapati bapa-bapa kami buat." Apa? Dan jika bapa-bapa mereka tidak faham sesuatu, dan mereka tidak dapat petunjuk?
(enggan ikut apa yang Allah turunkan, tetapi mahu ikut bapa-bapa)

2:171. Persamaan orang-orang tidak percaya seperti persamaan orang yang teriak kepada apa yang tidak mendengar, kecuali satu panggilan dan seruan; pekak, bisu, buta - mereka tidak faham.
(persamaan orang tidak percaya pada apa yang Allah turunkan)

2:242. Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya bagi kamu supaya kamu faham.

3:65. Wahai ahli Kitab, mengapa kamu berdebat mengenai Ibrahim? Taurat tidak diturunkan dan tidak juga Injil melainkan selepas dia. Apa, tidakkah kamu faham?

3:118. Wahai orang-orang yang percaya, janganlah ambil sebagai sahabat karib kamu daripada selain kamu. Mereka tidak berhenti-henti hendak hancurkan kamu; mereka ingin untuk deritakan kamu. Kebencian telah nyata daripada mulut mereka, dan apa yang dada mereka sembunyikan adalah lebih besar. Maka Kami jelaskan kepada kamu ayat-ayat, jika kamu faham.
(apa yang di dalam dada adalah lebih jahat daripada apa yang diucapkan)

5:58. Dan jika kamu panggil kepada solat, mereka ambilnya dalam ejekan, dan sebagai satu permainan; itu kerana mereka adalah kaum yang tidak faham.
(mengenai solat)

5:103. Allah tidak tentukan Bahirah, dan tidak juga Saaibah, dan tidak juga Wasilah, dan tidak juga Haam, tetapi orang-orang tidak percaya ada-adakan dusta terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak faham.

6:32. Kehidupan dunia adalah tiada, melainkan satu permainan, dan satu hiburan; sungguh, tempat kediaman akhir adalah lebih baik bagi orang-orang bertakwa. Apa, tidakkah kamu faham?

6:151. Katakanlah, "Marilah, aku akan bacakan apa yang Pemelihara kamu haramkan kamu: bahawa kamu tidak sekutukan sesuatu dengan-Nya, dan buat baik kepada ibu bapa, dan tidak membunuh anak-anak kamu kerana kemiskinan; Kami beri rezeki kepada kamu, dan kepada mereka; dan bahawa kamu tidak dekati sebarang kesumbangan, yang nampak atau yang tersembunyi, dan bahawa kamu tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan, kecuali dengan patut. Itu yang Dia wasiatkan kamu dengannya, supaya kamu faham.

7:169. Dan menggantilah sesudah mereka pengganti-pengganti yang mewarisi Kitab, dengan mengambil keuntungan daripada dunia yang rendah ini, dan mereka berkata, "Kami akan diampunkan"; dan jika keuntungan yang serupa dengan itu datang kepada mereka, mereka akan mengambilnya. Bukankah perjanjian Kitab telah diambil daripada mereka, bahawa mereka tidak mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar? Dan mereka pelajari apa yang di dalamnya, bahawa tempat kediaman akhir adalah lebih baik bagi orang-orang bertakwa. Tidakkah kamu faham?

8:22. Sesungguhnya seburuk-buruk haiwan pada pandangan Allah ialah orang-orang yang pekak, dan bisu, dan tidak faham.
(seburuk-buruk haiwan)

10:16. Katakanlah, "Sekiranya Allah hendak, tentu aku tidak bacakannya kepada kamu, dan tidak juga Dia beritahunya kepada kamu; aku telah tinggal bersama kamu sepanjang masa sebelumnya - tidakkah kamu faham?"

10:42. Dan antara mereka ada yang dengarkan kamu; apa, adakah kamu akan jadikan orang yang pekak mendengar, walaupun mereka tidak faham?

10:100. Tiadalah bagi sesuatu jiwa untuk percayai, melainkan dengan izin Allah, dan Dia letak kotoran ke atas orang-orang yang tidak faham.
(kotoran ke atas orang yang tidak faham, tidak guna akal)

11:51. Wahai kaumku, aku tidak minta upah kepada kamu untuk ini; upahku, tidak lain, hanyalah atas Yang memulakan aku. Tidakkah kamu faham?
(tidak minta upah untuk sampaikan agama Allah)

12:2. Kami turunkannya sebagai sebuah Qur'an bahasa Arab, supaya kamu faham.
(Qur'an bahasa Arab supaya difahami kandungannya)

12:109. Kami tidak utus seseorang sebelum kamu, melainkan lelaki-lelaki yang Kami wahyukan mereka daripada penduduk yang tinggal di bandaraya-bandaraya. Tidakkah mereka mengembara di bumi? Tidakkah mereka lihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka? Sesungguhnya tempat kediaman akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang bertakwa. Apa, tidakkah kamu faham?

13:4. Dan di bumi, terdapat kawasan-kawasan yang berjiran, dan kebun-kebun (jannah) anggur, dan ladang-ladang yang sudah disemai, dan palma-palma yang berpasang, dan palma-palma yang tunggal, diairi air yang satu; dan Kami lebihkan sebahagian di atas sebahagian yang lain dalam hasilnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah ayat-ayat bagi kaum yang faham.

16:12. Dan Dia tundukkan untuk kamu malam dan siang, dan matahari, dan bulan; dan bintang-bintang ditundukkan dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah ayat-ayat bagi kaum yang faham.

16:67. Dan daripada buah-buahan palma dan anggur, kamu ambil daripadanya minuman yang memabukkan, dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah satu ayat bagi kaum yang faham.

21:10. Sesungguhnya Kami turunkan kepada kamu sebuah Kitab yang di dalamnya Peringatan kamu; tidakkah kamu faham?
(sebuah Kitab, iaitu al-Qur'an)

21:67. Cis, kepada kamu, dan apa kamu sembah selain daripada Allah! Tidakkah kamu faham?"

22:46. Apa, tidakkah mereka mengembara di bumi, supaya mereka ada hati untuk memahami dengannya, atau telinga untuk mendengar dengannya? Ia bukanlah mata yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada.

23:80. Dia yang menghidupkan dan mematikan, dan bagi-Nya pergantian malam dan siang; apa, tidakkah kamu faham?

24:61. Tidak salah ke atas orang buta, dan tidak salah ke atas orang cacat, dan tidak salah ke atas orang sakit, dan tidak juga ke atas diri kamu sendiri, untuk kamu makan di rumah kamu, atau rumah bapa kamu, atau rumah ibu kamu, atau rumah saudara lelaki kamu, atau rumah saudara perempuan kamu, atau rumah bapa saudara kamu sebelah bapa, atau rumah emak saudara kamu sebelah bapa kamu, atau rumah bapa saudara kamu sebelah ibu kamu, atau rumah emak saudara kamu sebelah ibu kamu, atau yang kuncinya kamu miliki, atau sahabat kamu; tidak salah ke atas kamu untuk kamu makan beramai, atau secara berasingan. Apabila kamu masukrumah, berilah salam kepada diri-diri (sesama) kamu dengan salam hormat daripada Allah, yang diberkati dan baik. Begitulah Allah jelaskan kepada kamu ayat-ayat supaya kamu faham.

25:44. Atau, kamu sangka kebanyakan daripada mereka mendengar atau memahami? Mereka, tidak lain, adalah seperti binatang ternak; tidak, mereka lebih jauh sesat daripada jalan.
(tidak dengar dan tidak menggunakan akal)

26:28. Berkata, "Pemelihara Timur dan Barat, dan apa-apa di antara mereka, jika kamu faham."

28:60. Apa sahaja benda yang kamu diberi adalah kesenangan kehidupan dunia dan perhiasannya; dan apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu faham?

29:35. Dan sesungguhnya Kami tinggalkan daripadanya (kisah Lut) satu ayat, bukti yang jelas, bagi kaum yang faham.

29:43. Dan persamaan-persamaan itu Kami buatkan untuk manusia, dan tiadalah yang memahaminya melainkan orang-orang yang tahu.

29:63. Jika kamu tanya mereka, "Siapakah yang turunkan dari langit air, dan dengannya hidupkan bumi setelah ia mati?" mereka akan berkata, "Allah." Katakanlah, "Segala puji bagi Allah." Tidak, tetapi kebanyakan mereka tidak faham.

30:24. Dan daripada ayat-ayat-Nya ialah Dia perlihatkan kepada kamu kilat, untuk ketakutan dan harapan, dan Dia turunkan dari langit air, dan Dia hidupkan bumi setelah ia mati. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah ayat-ayat bagi kaum yang faham.

30:28. Dia buatkan untuk kamu persamaan daripada diri-diri kamu sendiri: adakah bagi kamu, antara yang tangan-tangan kanan kamu miliki, sekutu-sekutu, dalam apa yang Kami rezekikan kamu, supaya kamu jadi sama padanya, dengan kamu takuti mereka seperti kamu takut pada diri-diri (sesama) kamu sendiri? Begitulah Kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang faham.

36:62. Ia telah sesatkan sebahagian besar antara kamu; tidakkah kamu faham?

36:68. Dan kepada sesiapa yang kami beri umur yang panjang, Kami lenturkan dia pada ciptaannya (tubuhnya); apa, tidakkah mereka faham?

37:137. Dan kamu melalui mereka (kaum Lut) pada waktu pagi,
37:138. Dan pada waktu malam; tidakkah kamu faham?

39:43. Atau, adakah mereka ambil pengantara-pengantara selain daripada Allah? Katakanlah, "Apa, walaupun mereka tidak berkuasa sesuatu pun, dan tidak faham?"

40:67. Dia yang cipta kamu daripada tanah, kemudian daripada setitis mani, kemudian daripada segumpal darah, kemudian Dia keluarkan kamu sebagai bayi, supaya kemudian kamu jadi tua, dan antara kamu ada yang mati sebelum itu, dan supaya kamu sampai tempoh yang dinyatakan, supaya kamu faham.

43:3. Sesungguhnya, Kami membuatnya sebuah Qur'an bahasa Arab supaya kamu faham.
(lagi mengenai Qur'an bahasa Arab)

45:5. Dan pada pergantian malam dan siang, dan rezeki yang Allah turunkan dari langit, dan dengannya menghidupkan bumi setelah ia mati, dan perkisaran angin, adalah ayat-ayat bagi kaum yang faham.

49:4. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari belakang bilik-bilik, kebanyakan mereka tidak faham.

57:17. Ketahuilah bahawa Allah menghidupkan bumi setelah ia mati. Sesungguhnya Kami jelaskan bagi kamu ayat-ayat supaya kamu faham.

59:14. Mereka tidak akan memerangi kamu kesemuanya, kecuali di dalam bandaraya-bandaraya yang berkubu, atau dari belakang tembok-tembok. Keberanian mereka adalah sangat di kalangan mereka; kamu sangka mereka sebagai satu kumpulan, tetapi hati mereka berlainan; itu kerana mereka adalah kaum yang tidak faham.

67:10. Dan mereka berkata, “Sekiranya kami mendengarkan, atau memahami, tentu kami tidak jadi penghuni-penghuni Menyala.”
(penyesalan di akhirat kerana tidak mahu memahami dan mendengarkan ayat-ayat Allah)

Ke Faham (2)


Kalimat Pilihan
Terkini  Artikel  Perpustakaan  Bacaan  E-Mail  Hiasan  Keratan Akhbar
Penemuan  Soalan Lazim  Sudut Pelajar  English Articles

Tulis
kepada Pengurus Laman