Kalimat zalim di dalam al-Qur'an


Bahagian 2:

Ayat-ayat yang mengandungi perkataan "zalim" sebagai kata nama adalah seperti berikut:

2:59. Kemudian orang-orang buat kezaliman tukar satu ucapan yang bukan dikatakan kepada mereka; maka Kami turunkan kepada orang-orang buat kezaliman kemurkaan dari langit kerana kefasiqan mereka.

2:150. Dari mana sahaja kamu keluar, palingkanlah muka kamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana sahaja kamu berada, palingkanlah muka kamu ke arahnya, supaya manusia tidak ada hujah terhadap kamu, kecuali orang-orang buat kezaliman antara mereka; dan janganlah takut pada mereka, tetapi kamu takutilah Aku, dan supaya Aku sempurnakan rahmat-Ku ke atas kamu, dan supaya kamu dapat petunjuk.

2:165. Tetapi ada manusia yang ambil untuk mereka rakan-rakan, selain daripada Allah, dengan mencintainya sebagaimana Allah dicintai, tetapi orang-orang yang percaya, mencintai Allah dengan lebih cinta. Sekiranya orang-orang buat kezaliman dapat lihat, ketika mereka melihat azab, bahawa kekuatan kesemuanya adalah kepunyaan Allah, dan bahawa Allah amat keras dalam azab.

3:108. Ini adalah ayat-ayat Allah Kami bacakan kamu dengan benar, dan Allah tidak hendak sebarang kezaliman bagi semua alam.

4:10. Orang-orang yang makan harta anak yatim dengan kezaliman, hanyalah makan Api di dalam perut mereka, dan sungguh, akan dipanggang di dalam yang Menyala.

4:29. Wahai orang-orang yang percaya, janganlah kamu makan harta-harta sesama kamu dengan cara palsu, kecuali dalam perdagangan, dengan persetujuan bersama antara kamu, dan jangan bunuh diri-diri kamu (sesama sendiri). Sesungguhnya Allah adalah pengasih kepada kamu.
4:30. Tetapi sesiapa buat yang demikian itu dalam permusuhan, dan kezaliman, dialah yang Kami pasti akan panggang di Api, dan itu bagi Allah adalah mudah.

4:153. Ahli Kitab minta kepada kamu supaya kamu turunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit; dan mereka telah minta kepada Musa yang lebih besar daripada itu, kerana mereka berkata, "Perlihatkan kepada kami Allah dengan nyata", lalu halilintar ambil mereka kerana kezaliman mereka. Kemudian mereka ambil untuk mereka Anak Lembu, setelah bukti-bukti yang jelas datang kepada mereka; namun begitu, Kami maafkan mereka yang itu, dan Kami beri Musa kuasa yang nyata.

4:160. Kerana kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan mereka beberapa benda yang baik-baik yang dihalalkan bagi mereka, dan kerana mereka halangi ramai daripada jalan Allah.

4:168. Sesungguhnya orang-orang tidak percaya dan buat zalim, Allah tidak akan ampun mereka, dan tidak juga beri mereka petunjuk pada jalan,

5:39. Sesiapa bertaubat sesudah kezalimannya, dan dia membetulkan, Allah akan terima taubatnya; sesungguhnya Allah Pengampun, Pengasih.

6:45. Sisa terakhir kaum yang buat zalim dipotong. Segala puji bagi Allah, Pemelihara semua alam!

6:82. Orang-orang yang percaya, dan tidak campuradukkan iman mereka dengan kezaliman; bagi merekalah keamanan, dan merekalah orang-orang yang dapat petunjuk yang benar.

6:131. Itu adalah kerana Pemelihara kamu tidak akan musnahkan bandaraya-bandaraya dengan kezaliman sedang penduduknya lalai.

7:162. Kemudian orang-orang buat kezaliman antara mereka tukar satu ucapan yang bukan dikatakan kepada mereka; maka Kami utus kepada mereka kemurkaan dari langit kerana perbuatan zalim mereka.

7:165. Maka apabila mereka lupakan apa yang mereka telah diingatkan, Kami selamatkan orang-orang yang melarang daripada buat jahat, dan Kami ambil orang-orang buat kezaliman dengan azab yang jahat kerana kefasiqan mereka.

8:25. Dan takutilah satu cubaan yang tidak akan timpa hanya orang-orang buat kezaliman antara kamu; dan ketahuilah bahawa Allah keras dalam balasan-Nya.

10:13. Kami musnahkan generasi-generasi sebelum kamu apabila mereka buat zalim, dan Rasul-Rasul mereka telah datang kepada mereka dengan bukti-bukti yang jelas, tetapi mereka tidak mahu percayai; maka Kami balas kaum yang berdosa.

10:52. Kemudian dikatakan kepada orang-orang buat kezaliman , "Rasalah azab yang kekal; tidakkah kamu dibalas melainkan dengan apa kamu usahakan?"

10:54. Jika tiap-tiap jiwa yang buat zalim mempunyai semua yang ada di bumi, tentu ia tebus dirinya dengannya; dan mereka akan rahsiakan penyesalan apabila mereka melihat azab, dan dengan adil perkara diputuskan antara mereka, dan mereka tidak dizalimi.

11:37. Buatlah kapal di bawah mata (pengawasan) Kami, dan seperti wahyu Kami, dan janganlah kamu ucapkan kepada Aku mengenai orang-orang buat kezaliman; mereka akan ditenggelamkan."
(Nabi Nuh)

11:67. Dan orang-orang buat kezaliman diambil oleh Teriakan; pagi dapati mereka, di dalam tempat tinggal mereka, tersungkur tidak bergerak,

11:94. Dan apabila perintah Kami datang, Kami selamatkan Shuaib dan orang-orang yang percaya bersama dia dengan pengasihan daripada Kami, dan orang-orang buat kezaliman diambil oleh Teriakan; pagi dapati mereka, di dalam tempat tinggal mereka, tersungkur tidak bergerak.

11:113. Dan janganlah cenderung kepada orang-orang buat kezaliman supaya Api sentuh kamu; kamu tidak ada pelindung selain daripada Allah, dan kemudian kamu tidak akan ditolong.

11:116. Mengapakah tidak ada daripada generasi-generasi sebelum kamu, orang-orang dari peninggalan yang melarang kerosakan di bumi - kecuali sedikit daripada orang-orang yang Kami telah selamatkan; tetapi orang-orang buat kezaliman ikut kesenangan yang mereka diberi untuk bersukaria, dan jadi orang-orang yang berdosa.

11:117. Namun begitu, Pemelihara kamu tidak musnahkan bandaraya-bandaraya dengan kezaliman, sedang penduduknya membetulkan.

13:6. Mereka minta kepada kamu supaya disegerakan keburukan sebelum yang baik, walaupun telah berlalu sebelum mereka contoh-contoh. Pemelihara kamu adalah Pengampun kepada manusia atas kezaliman mereka, dan Pemelihara kamu keras dalam balasan-Nya.

14:44. Dan berilah amaran kepada manusia akan hari apabila azab datang kepada mereka; dan orang-orang buat kezaliman berkata, "Wahai Pemelihara kami, tangguhkanlah kami hingga satu tempoh yang dekat, dan kami akan sahut seruan Engkau, dan ikut Rasul-Rasul." "Tidakkah kamu telah bersumpah dahulu bahawa tidak ada peralihan untuk kamu?

16:61. Jika Allah pertanggungjawabkan manusia kerana kezaliman mereka, tidaklah Dia tinggalkan di atasnya satu makhluk yang merayap; tetapi Dia tangguhkan mereka ke satu tempoh yang dinyatakan; dan apabila tempoh mereka datang, mereka tidak akan undurkannya sesaat, dan tidak juga mendahulukannya.

16:85. Dan apabila orang-orang buat kezaliman melihat azab, ia tidak diringankan untuk mereka, dan tiada tangguh akan diberi kepada mereka.

18:59. Dan bandaraya-bandaraya itu, Kami musnahkan mereka apabila mereka buat zalim, dan adakan untuk kebinasaan mereka, satu janji temu.

18:87. Dia berkata, "Bagi orang buat kezaliman, dialah yang kami akan azab, kemudian dia dikembalikan kepada Pemeliharanya, dan Dia akan mengazabnya dengan azab yang dahsyat.

20:111. Dan muka-muka tunduk kepada Yang Hidup, Yang Kekal; dan kecewalah orang yang membawa kezaliman.

20:112. Tetapi sesiapa yang buat kerja-kerja baik , sedang dia seorang mukmin, dia tidak takut akan kezaliman, dan tidak juga ketidakadilan.

21:3. Menghiburkan hati mereka. orang-orang buat kezaliman berbicara secara rahsia dengan satu sama lain, "Tidakkah ini hanya seorang manusia yang serupa dengan kamu? Apa, adakah kamu terima sihir dengan mata-mata kamu terbuka?"

22:25. Orang-orang tidak percaya, dan halangi jalan Allah dan Masjidil Haram, yang Kami buatkan sama kepada manusia, yang bertekun di dalamnya dan yang berkhemah, dan sesiapa yang tidak hendak hormatinya dengan kezaliman, Kami akan rasakan kepadanya azab yang pedih.

23:27. Kemudian Kami wahyukannya, "Kamu buatlah kapal di bawah mata (pengawasan) Kami, dan seperti wahyu Kami, dan kemudian apabila perintah Kami datang, dan tanur mendidih, masukkan ke dalamnya dua daripada tiap-tiap jenis, dan keluarga kamu, kecuali orang yang kepadanya perkataan telah pun diucapkan antara mereka; dan janganlah berucap kepada-Ku mengenai orang-orang buat kezaliman ; mereka akan ditenggelamkan.

25:4. Orang-orang tidak percaya berkata, "Ini tidak lain kecuali fitnah yang dia ada-adakan, dan kaum yang lain membantunya." Maka mereka mendatangkan kezaliman dan dusta.

25:19. Maka mereka dustakan apa yang kamu kata, dan kamu tidak boleh palingkannya, dan tidak juga dapatkan sebarang pertolongan. Sesiapa antara kamu yang buat zalim, Kami akan rasakan kepadanya azab yang besar.

26:227. Kecuali orang-orang yang percaya, dan buat kerja-kerja baik , dan mereka mengingati Allah dengan banyak, dan menolong diri-diri mereka sendiri setelah dizalimi; dan orang-orang buat kezaliman pasti akan tahu di mana tempat balik yang mereka akan dibalikkan.

27:11. Kecuali orang buat kezaliman, kemudian sesudah kejahatan, menukarkan kepada kebaikan; sesungguhnya Aku Pengampun, Pengasih.

27:14. Dan mereka menyangkalnya, walaupun jiwa mereka meyakininya, dengan kezaliman dan daripada ketinggian diri. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang buat kerosakan!

27:52. Itu rumah-rumah mereka, semua telah roboh disebabkan mereka buat zalim; sesungguhnya pada yang demikian itu adalah satu ayat bagi kaum yang tahu.

27:85. Dan Ucapan jatuh kepada mereka kerana mereka buat zalim semasa mereka tidak berkata-kata.

29:46. Janganlah berdebat dengan ahli Kitab melainkan dengan cara yang lebih baik, kecuali bagi orang-orang antara mereka yang buat zalim; dan katakan, "Kami percaya kepada apa diturunkan kepada kami, dan apa diturunkan kepada kamu; Tuhan kami dan Tuhan kamu Satu, dan kepada-Nya kami muslim."

30:29. Tidak, tetapi orang-orang buat kezaliman ikut keinginan mereka, tanpa pengetahuan; maka siapakah yang akan beri petunjuk kepada orang yang Allah sesatkan? Mereka tidak ada penolong-penolong.

30:57. Maka pada hari itu, alasan mereka tidak bermanfaat kepada orang-orang buat kezaliman , dan tidaklah mereka diberi keredaan.

31:13. Dan apabila Luqman berkata kepada anak lelakinya, dengan menegurkannya, "Wahai anakku, janganlah sekutukan Allah; sekutukan Allah adalah kezaliman yang besar."

34:42. "Maka pada hari ini, tiada siapa pun daripada kamu yang berkuasa untuk manfaatkan atau mudaratkan yang lain." Dan Kami kata kepada orang-orang buat kezaliman , "Rasalah azab Api yang padanya kamu dustakan!"

37:22. Kumpullah orang-orang buat kezaliman , dan isteri-isteri mereka, dan apa mereka sembah,

39:47. Sekiranya orang-orang buat kezaliman mempunyai semua yang ada di bumi, dan yang serupa dengan itu bersama itu, tentu mereka akan tebus diri mereka dengannya daripada kejahatan azab Hari Kiamat; dan nyatalah bagi mereka daripada Allah yang tidak pernah mereka jangkakan,

39:51. Kejahatan-kejahatan yang mereka usahakan menimpa mereka. orang-orang buat kezaliman daripada mereka ini, mereka juga akan ditimpa dengan kejahatan-kejahatan daripada apa yang mereka telah usahakan; mereka tidak dapat mengandaskannya.

40:17. Pada hari ini tiap-tiap jiwa dibalas dengan apa yang ia usahakan; tidak ada kezaliman pada hari ini. Sesungguhnya Allah cepat buat hitungan."

43:39. Ia tidak bermanfaat kepada kamu pada hari ini kerana kamu buat zalim; kamu adalah orang-orang yang bersekutu dalam azab.

43:65. Tetapi golongan-golongan antara mereka berselisih; maka kecelakaanlah bagi orang-orang buat kezaliman kerana azab hari yang pedih.

46:12. Dan sebelumnya Kitab Musa, untuk satu imam, dan satu pengasihan; dan ini sebuah Kitab yang mengesahkan, dalam lidah (bahasa) Arab, untuk beri amaran kepada orang-orang buat kezaliman , dan berita gembira kepada orang-orang buat baik.

51:59. orang-orang buat kezaliman dapat bahagian mereka yang serupa dengan bahagian teman-teman mereka; maka janganlah mereka minta disegerakan kepada-Ku!

52:47. Dan sesungguhnya bagi orang-orang buat kezaliman adalah azab yang lebih daripada itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya.

Bahagian 1: zalim - sifat
Bahagian 3: zalim - kata kerja

Kalimat Pilihan
Terkini  Artikel  Perpustakaan  Bacaan  E-Mail  Hiasan  Keratan Akhbar
Penemuan  Soalan Lazim  Sudut Pelajar  English Articles

Tulis
kepada Pengurus Laman