Hari Kiamat

Bumi baru akan dibentang. Kemudian, ia lemparkan keluar apa yang di dalamnya lalu jadi kosong. Dilempar keluar itu adalah manusia, untuk bangkit semula sesudah mati pada suatu hari yang besar dinamakan Hari Kiamat. Firman-Nya,

"Pada Hari Kiamat, kamu akan dibangkitkan." (23:16)

"Apabila bumi dibentangkan, Dan lemparkan keluar apa yang di dalamnya, dan mengosongkannya." (84:1-4)

Manusia bangkit dari bumi selepas suatu seruan atau Teriakan dibuat. Firman-Nya,

"Apabila Dia seru kamu dengan satu seruan, kamu seketika itu, dari bumi, kamu keluar." (30:25)

"Pada hari mereka dengar Teriakan dengan sebenarnya; itulah hari kekeluaran (kebangkitan)." (50:42)

Mereka juga dikatakan bangkit dari kubur. Sebelum itu, langit di atas terbelah, bintang-bintang bertaburan, dan laut-laut berlimpah-limpah. Firman-Nya,

"Apabila langit terbelah, Apabila bintang-bintang ditaburkan, Apabila laut-laut melimpah-limpah, Apabila kubur-kubur dibongkar." (82:1-4)

"Allah bangkitkan sesiapa sahaja yang di dalam kubur." (22:7)

Ketika manusia bangkit mereka memuji Tuhan mereka. Firman-Nya,

"Pada hari Dia seru kamu, lalu kamu sahut dengan memuji-Nya, dan kamu sangka kamu tidak tinggal (di dunia) melainkan sebentar sahaja." (17:52)

Makam adalah yang ketiga disebut sebagai tempat dari mana manusia dikeluarkan. Mereka keluar dengan pelbagai ragam, iaitu, ada dengan cepat, ada yang macam belalang-belalang bertaburan, dan ada pula yang melongsor, terkejut, dan mencelakakan diri-diri sendiri. Firman-Nya,

"Pada hari mereka keluar dari makam-makam dengan cepat, seakan-akan mereka bersegera kepada berhala-berhala mereka." (70:43)

"Mereka keluar dari makam-makam mereka, seakan-akan mereka belalang-belalang yang bertaburan." (54:7)

"Dan trompet ditiup; kemudian tiba-tiba, mereka melongsor dari makam-makam mereka kepada Pemelihara mereka. Mereka berkata, 'Celakalah kami! Siapakah yang bangkitkan kami daripada tempat tidur kami?'" (36:51-52)

Kesemua disebut di atas, yang keluar dari makam mereka dengan gaya agak berlainan, adalah daripada golongan orang-orang tidak percaya kepada ayat-ayat Allah.


Kedatangan Tuhan

Pada Hari Kiamat, Tuhan muncul untuk bertemu dengan manusia. Bumi bersinar dengan cahaya-Nya. Malaikat-malaikat berdiri dalam barisan-barisan. Lapan daripada mereka membawa Arasy Tuhan. Kemudian, Kitab, Nabi dan para saksi didatangkan. Firman-Nya,

"Maka, apabila trompet ditiup dengan sekali tiupan, Dan bumi dan gunung-gunung diangkat, dan dihancurkan dengan satu pukulan, Kemudian, pada hari itu, Peristiwa Besar terjadi, Dan langit terpecah, kerana pada hari itu ia jadi lemah, Dan malaikat-malaikat berdiri di sempadannya, dan pada hari itu, lapan membawa di atas mereka Arasy Pemelihara kamu." (69:13-17)

"Dan bumi bersinar dengan cahaya Pemeliharanya, dan Kitab diletakkan, dan para Nabi dan para saksi didatangkan." (39:69)

"Roh (mungkin Jibril) dan malaikat-malaikat berdiri dalam barisan-barisan;" (78:38).


Dihadapkan

Semua manusia akan dihadapkan kepada Allah. Mereka berdiri di hadapan-Nya dalam barisan-barisan setelah diseru oleh penyeru. Suara direndahkan. Yang kedengaran hanya bisikan. Firman-Nya,

"Pada hari bumi ditukar kepada selain daripada bumi dan langit, dan mereka pergi kepada Allah, Yang Satu, Yang Menakluki." (14:48)

"Ia hanyalah satu Teriakan; kemudian tiba-tiba, mereka kesemuanya dihadapkan kepada Kami." (36:53)

"Pada satu hari yang besar, Satu hari apabila manusia berdiri di hadapan Pemelihara semua alam." (83:5-6)

"Dan mereka dikemukakan di hadapan Pemelihara mereka dalam barisan-barisan." (18:48)

"Pada hari itu, mereka ikut penyeru yang padanya tiada kebengkokan, dan suara-suara direndahkan kepada Yang Pemurah supaya kamu dengar tiada, kecuali bisikan." (20:108)

Semua manusia datang kepada-Nya bersendirian, menurut kumpulan, selepas dikumpulkan di bumi yang rata. Tiap-tiap seorang datang dengan rendah diri. Firman-Nya,

"Pada hari Kami menjalankan gunung-gunung, dan kamu melihat bumi menjadi rata, dan Kami kumpulkan mereka, lalu Kami tidak tinggalkan sebanyak seorang pun antara mereka di belakang." (18:47)

"Pada hari trompet ditiup, dan kamu datang berkumpulan-kumpulan." (78:18)

"Setiap seorang daripada mereka datang kepada-Nya pada Hari Kiamat bersendirian." (19:95)

"Pada hari trompet ditiup .... tiap-tiap seorang datang kepada-Nya dengan rendah diri." (27:87)


Kumpulan

Kumpulan-kumpulan manusia terdiri daripada orang-orang yang percaya kepada ayat-ayat Allah, orang-orang tidak percaya, orang-orang yang dustakan, dan orang-orang bertakwa. Firman-Nya,

"Pada hari apabila Saat datang, pada hari itu, mereka berpecah belah. Bagi orang-orang yang percaya, dan buat kerja-kerja baik , mereka berjalan dengan gembira di padang yang cukup pengairannya. Tetapi bagi orang-orang tidak percaya, dan dustakan ayat-ayat Kami dan pertemuan di akhirat, mereka dihadapkan ke dalam azab." (30:14-16)

"Pada hari Kami kumpulkan daripada tiap-tiap umat, sekumpulan orang yang dustakan ayat-ayat Kami, dengan berbaris." (27:83-84)

"Pada hari Kami kumpulkan orang-orang bertakwa kepada Yang Pemurah dengan kedatangan (sambutan) kebesaran," (19:85).

Golongan manusia berkepercayaan lain juga dikumpul dan dibezakan, di samping orang-orang menyekutukan Allah yang turut dibezakan. Firman-Nya,

"Sesungguhnya orang-orang yang percaya, dan orang-orang Yahudi, dan orang-orang Sabiin, dan orang-orang Kristian, dan orang-orang Majusi, dan orang-orang yang sekutukan - Allah akan bezakan antara mereka pada Hari Kiamat." (22:17)

Pada hari manusia dikumpul mereka didapati saling berkenalan. Firman-Nya,

"Dan pada hari Dia kumpulkan mereka, seakan-akan mereka tidak tinggal (di dunia) melainkan sesaat daripada siang hari; mereka saling berkenalan antara mereka." (10:45)


Sebab

Manusia dibangkit dan dikumpul atas beberapa sebab. Satu daripadanya adalah supaya Allah dapat hakimkan mereka, dan memutuskan segala yang selisihkan di dunia. Firman Allah, 

"Allah akan hakimkan antara kamu pada Hari Kiamat," (4:141).

"Allah akan hakimkan antara kamu pada Hari Kiamat mengenai apa yang padanya kamu selisihkan." (22:69)

"Sesungguhnya Pemelihara kamu akan putuskan antara mereka pada Hari Kiamat mengenai apa yang mereka selisihkan." (45:17)

Selain itu, Allah akan beritahu manusia apa mereka buat di dunia, dan supaya manusia dapat melihat segala amalan mereka, termasuk sekecil satu atom. Firman-Nya,

"Pada hari apabila Allah bangkitkan mereka kesemuanya, kemudian Dia beritahu mereka apa yang mereka telah buat. Allah jumlahkannya, dan mereka melupakannya." (58:6)

"Pada hari itu, manusia keluar secara berasingan untuk melihat amalan-amalan mereka, Dan sesiapa yang buat kebaikan seberat satu atom, akan melihatnya, Dan sesiapa yang buat jahat seberat satu atom, akan melihatnya." (99:6-8)

Sebab terakhir disebut di sini, atas tujuan manusia dibangkitkan pada Hari Kiamat, adalah untuk Allah bayar sepenuhnya apa yang mereka telah usahakan. Firman-Nya,

"Tiap-tiap jiwa akan rasa kematian, dan sungguh, kamu akan dibayar sepenuhnya upah kamu pada Hari Kiamat;" (3:185).


Wajah

Keadaan manusia berbeza setelah dibangkitkan. Ada muka berseri-seri, memandangi Pemelihara mereka, dan ada yang masam. Ada yang bersinar dan tertawa, dan ada yang berdebu, digelapkan. Ada yang merendah (mungkin kerana takut atau malu) dan ada yang riang. Firman-Nya,

"Pada hari itu, muka-muka berseri-seri, Memandangi Pemelihara mereka .... Dan pada hari itu, muka-muka masam," (75:22-24).

"Beberapa muka pada hari itu bersinar, Tertawa, bergembira. Beberapa muka pada hari itu berdebu, Ditutupi kegelapan, Mereka itu, merekalah orang-orang tidak percaya, jahat." (80:38-42)

"Muka-muka pada hari itu merendah .... Muka-muka pada hari itu riang," (88:2-8).

Ada pula muka jadi hitam, dan ada yang putih. Muka jadi hitam kerana jadi kafir (tidak percaya) setelah beriman, dan kerana berdusta terhadap Allah serta bersifat sombong. Firman-Nya,

"Pada hari apabila beberapa muka jadi hitam, dan beberapa muka jadi putih. Bagi orang-orang yang muka-muka mereka jadi hitam, 'Kenapa kamu tidak percaya (kafir) sesudah keimanan kamu?'" (3:106)

"Dan pada Hari Kiamat, kamu lihat orang-orang yang berdusta terhadap Allah, muka-muka mereka jadi hitam; tidakkah di dalam Jahanam tempat tinggal orang-orang yang sombong?" (39:60)

Muka juga jadi anggota badan yang di atasnya sesetengah manusia tegak ketika dikumpulkan. Mereka yang dikumpulkan di atas muka mereka adalah orang-orang sesat. Firman-Nya,

"Kami akan kumpulkan mereka (yang sesat) pada Hari Kiamat di atas muka-muka mereka." (17:97)


Buta

Orang-orang yang telah didatangkan ayat-ayat Allah tetapi melupakannya kemudian, akan dibangkitkan dalam keadaan buta pada Hari Kiamat. Firman-Nya,

"Tetapi, sesiapa yang berpaling daripada Peringatan-Ku, baginya penghidupan yang sempit, dan pada Hari Kiamat, Kami bangkitkan dia buta." (20:124)

Mata orang-orang berdosa akan merenung dengan tepat. Pandangan mereka, seperti yang tidak percaya kepada ayat-ayat Allah, akan merendah pada Hari Kiamat. Firman Allah,

"Pada hari trompet ditiup; dan Kami kumpulkan orang-orang yang berdosa, pada hari itu, dengan mata-mata merenung dengan tepat," (20:102).

"Merendahkan pandangan mereka (orang-orang tidak percaya kepada ayat-ayat Allah), kehinaan menutupi mereka," (70:44)


Tidak Berkata-kata

Kepada orang-orang yang sembunyikan ayat-ayat al-Qur'an, atau menjualnya dengan harga sedikit, Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka pada Hari Kiamat. Sementara mereka yang menjual perjanjian Allah dan sumpah mereka dengan harga sedikit, bukan sahaja Dia tidak berkata-kata tetapi tidak memandangnya jua. Firman-Nya,

"Orang-orang yang sembunyikan apa-apa daripada al-Kitab yang Allah turunkan kepada mereka, dan menjualnya untuk harga yang sedikit .... dan Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka pada Hari Kiamat," (2:174)

"Sesungguhnya orang-orang yang menjual perjanjian Allah dan sumpah-sumpah mereka untuk harga yang sedikit .... Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka, dan tidak pandang kepada mereka pada Hari Kiamat, dan Dia tidak juga menyucikan mereka," (3:77).

Bagi orang-orang yang jadikan agama mereka sebagai satu hiburan dan permainan serta sangkal ayat-ayat Allah pula, mereka dilupakan Allah pada Hari Kiamat.

"Yang menjadikan agama mereka sebagai satu hiburan, dan satu permainan, dan yang kehidupan dunia telah menipu mereka. Maka pada hari ini, Kami lupakan mereka sebagaimana mereka lupa akan pertemuan hari mereka ini, dan mereka sangkal ayat-ayat Kami," (7:51).

Turut dilupakan ialah orang-orang yang melupakan ayat-ayat Allah setelah datang kepada mereka. Firman-Nya,

"Berkata, 'Demikianlah; ayat-ayat Kami telah datang kepada kamu, dan kamu lupakannya; dan demikianlah, pada hari ini kamu dilupakan'" (20:126).

Segala perbuatan jahat yang dilakukan, seperti menipu dan kikir, akan datang bersama manusia pada Hari Kiamat. Antaranya digantung pada leher mereka. Firman-Nya,

"sesiapa menipu akan datang dengan apa yang ditipukannya pada Hari Kiamat;" (3:161).

"Tetapi orang-orang yang kikir dengan pemberian yang Allah telah beri mereka .... Apa yang mereka kikir dengannya akan digantung pada leher-leher mereka pada Hari Kiamat." (3:180)


Kitab

Tiap-tiap umat diseru (dipanggil) kepada Kitab mereka dalam keadaan melutut. Bagi kita adalah Kitab al-Qur'an. Tiap-tiap manusia pun ada sebuah kitab sendiri yang akan dibaca sendiri pada hari yang besar itu, supaya mereka dapat menghitung sendiri amalan mereka. Firman-Nya,

"Dan kamu akan lihat tiap-tiap umat melutut; tiap-tiap umat diseru (dipanggil) kepada Kitabnya," (45:28).

"Dan tiap-tiap manusia, Kami ikat ramalannya pada lehernya; dan Kami keluarkan untuknya, pada Hari Kiamat, sebuah kitab yang dia temuinya terbuka. 'Bacalah kitab kamu! Cukuplah dengan jiwa kamu sendiri pada hari ini sebagai penghitung terhadap kamu'" (17:13-14).

Kitab manusia diberi di tangan kanan atau tangan kiri, pada hari mereka diseru bersama imam (ketua) mereka. Kanan bermaksud bahagia, dan kiri, sengsara. Firman-Nya:

"Pada hari Kami seru tiap-tiap orang dengan imam mereka, dan sesiapa diberi kitabnya di tangan kanannya, mereka itu akan baca kitab mereka, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun" (17:71).

"Tetapi bagi orang diberi kitabnya di tangan kirinya, dia akan berkata, 'Sekiranya aku tidak diberi kitabku,'" (69:25).


Timbangan

Suatu Timbangan diletakkan pada Hari Kiamat untuk mengenali siapa timbangannya berat dan siapa yang ringan. Bagi yang berat, mereka beruntung, tetapi yang ringan timbangannya, kerana menzalimkan ayat-ayat al-Qur'an, mereka jadi sengsara. Firman-Nya,

"Dan Kami letak timbangan yang adil untuk Hari Kiamat, supaya tiada sesuatu jiwa dizalimi sedikit pun; sekalipun ia seberat sebutir biji sawi, Kami datangkannya, dan cukuplah Kami sebagai penghitung." (21:47)

"Penimbangan pada hari itu adalah benar; orang yang timbangannya berat, merekalah orang-orang beruntung. Dan orang yang timbangannya ringan, mereka merugikan jiwa mereka sendiri kerana menzalimkan ayat-ayat Kami." (7:8-9)

"Maka apabila trompet ditiup, pada hari itu tidak akan ada pertalian keluarga lagi antara mereka, dan mereka tidak saling bertanya. Kemudian orang yang timbangannya berat, merekalah orang-orang beruntung. Dan orang yang timbangannya ringan, mereka merugikan jiwa mereka sendiri; di dalam Jahanam tinggal selama-lamanya." (23:101-103)


tidak bermanfaat

Dalam penimbangan, pada Hari Kiamat, pertalian keluarga termasuk kerabat yang bertalian darah tidak bermanfaat lagi. Bapa tidak membela anak, dan anak tidak membela bapa. Anak lelaki dan harta tidak berguna lagi. Firman-Nya,

"Tidaklah kerabat kamu daripada pertalian darah, dan tidak juga anak-anak kamu bermanfaat kepada kamu pada Hari Kiamat; Dia akan bezakan antara kamu," (60:3).

"Wahai manusia, takutilah Pemelihara kamu, dan takutilah akan satu hari apabila tiada bapa akan bela anaknya, dan tiada juga anak bela bapanya sedikit pun." (31:33)

"Pada hari apabila harta, dan tidak juga anak-anak lelaki bermanfaat," (26:88).

Sahabat jadi musuh kecuali yang bertakwa, pada hari itu. Tuan didapati tidak berguna sedikit pun terhadap peliharaannya. Alasan juga tidak bermanfaat. Begitu juga segala bentuk tebusan daripada orang-orang tidak percaya (kafir) kepada ayat-ayat Allah, tidak akan diterima. Firman-Nya,

"Sahabat-sahabat pada hari itu jadi musuh kepada satu sama lain, kecuali orang-orang bertakwa," (43:67).

"Hari di mana seorang tuan tidak berguna sedikit pun kepada peliharaannya, dan mereka tidak akan ditolong," (44:41).

"Maka pada hari itu, alasan mereka tidak bermanfaat kepada orang-orang buat kezaliman ," (30:57).

"Sesungguhnya orang-orang tidak percaya, walaupun bagi mereka kesemua yang di bumi, dan yang serupa dengan itu bersama itu, untuk tebus diri mereka daripada azab Hari Kiamat dengannya, ia tidak akan diterima daripada mereka; bagi mereka, azab yang pedih." (5:36)

Syafaat daripada orang lain juga tidak bermanfaat. (Sila rujuk artikel Syafaat - ada atau tiada? Terima kasih.)

"Dan takutilah kamu akan satu hari apabila sesuatu jiwa tidak dapat bela jiwa yang lain sedikit pun, dan tidak diterima keimbangan daripadanya, dan tidak bermanfaat syafaat (pengantaraan) kepadanya, dan tidak juga mereka ditolong." (2:123)


Saksi

Saksi-saksi didatangkan daripada tiap-tiap umat, di kalangan mereka sendiri. Nabi Muhammad akan jadi saksi ke atas orang-orang di sekelilingnya. Firman-Nya,

"Bagaimanakah pula ia, apabila Kami datangkan daripada tiap-tiap umat seorang saksi, dan apabila Kami datangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi ke atas mereka itu?" (4:41)

"Dan pada hari Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi ke atas mereka daripada diri-diri mereka sendiri, dan Kami datangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi ke atas mereka itu." (16:89)

Beberapa bahagian anggota badan turut jadi saksi. Mereka adalah bahagian-bahagian penting seperti lidah, tangan, dan kaki. Antara manusia, ada yang mulutnya ditutup, tinggalkan tangan dan kaki mereka untuk menjadi saksi ke atas apa yang telah diusahakannya. Firman Allah,

"Pada hari apabila lidah mereka, dan tangan mereka, dan kaki mereka, menyaksikan terhadap mereka mengenai apa yang mereka telah buat." (24:24)

"Pada hari ini, Kami letak satu penutup pada mulut-mulut mereka, dan tangan-tangan mereka berkata-kata kepada Kami, dan kaki-kaki mereka menyaksikan terhadap apa yang mereka telah usahakan." (36:65)


Allah Bertanya

Hari Kiamat adalah juga hari Allah bertanya. Para Rasul akan ditanya mengenai sambutan yang diberi kepada mereka, yang mereka tidak tahu kerana ia suatu yang ghaib. Firman Allah,

"Pada hari apabila Allah kumpulkan Rasul-Rasul, dan berkata, 'Apakah sahutan yang kamu diberi?' Mereka berkata, 'Kami tidak ada pengetahuan; sesungguhnya Engkaulah yang Mengetahui yang ghaib'" (5:109)

Namun, tertulis di dalam al-Qur'an, iaitu dua orang Rasul yang telah berkata-kata dengan selanjut pada Hari Kiamat. Mereka adalah Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Baginda berdua telah menjawab mengenai sesuatu paling berat berlaku pada orang-orang yang mengaku ikut mereka. Jawapan Nabi Isa boleh dibaca di Kisah Nabi Isa, sementara Nabi Muhammad diturunkan di bawah ini:

"Wahai Pemeliharaku, sesungguhnya kaumku mengambil al-Qur'an ini sebagai suatu yang tidak dipedulikan." (25:30)

Nabi Muhammad akan "bersungut" bahawa kaumnya tidak mempedulikan al-Qur'an. Ketika itu, Kitab tersebut mungkin berada di hadapannya, kerana kehadiran perkataan "ini" pada ayat tersebut.

Orang-orang yang telah didatangkan para utusan juga ditanya. Mereka ditanya mengenai sambutan mereka terhadap para utusan. Firman-Nya,

"Pada hari Dia panggil mereka, dan Dia berkata, 'Apakah sahutan yang kamu beri kepada para utusan?'" (28:65)


Sekutu

Mereka yang disembah selain daripada Allah akan ditanya. Contoh, manusia yang dituruti di atas Allah dalam agama. Mereka ditanya sama ada mereka yang sesatkan atau pengikut-pengikut mereka sendiri jadi sesat. Firman-Nya,

"Pada hari Dia kumpulkan mereka, dan apa-apa yang mereka sembah, selain daripada Allah, dan berkata, 'Adakah kamu yang sesatkan mereka ini, hamba-hamba-Ku, atau adakah mereka sendiri yang sesat daripada jalan?'" (25:17)

Orang-orang yang disembah itu dipanggil sekutu-sekutu Allah. Antara mereka, ada yang tidak mengaku kepada pengikut-pengikutnya bahawa mereka telah disembah. Mungkin kerana mereka tidak tahu tentang kejadian selepas kematian mereka. Ada pula tidak menyahut apabila dipanggil pada Hari Kiamat. Firman-Nya,

"Dan pada hari Kami kumpulkan mereka kesemuanya, kemudian Kami berkata kepada orang-orang yang sekutukan, 'Pergilah ke tempat kamu, kamu dan sekutu-sekutu kamu! Kemudian Kami pisahkan mereka, dan sekutu-sekutu mereka berkata, 'Bukanlah kami yang kamu sembah,'" (10:28).

"Dan pada hari Dia berkata, 'Panggillah sekutu-sekutu-Ku yang kamu dakwa'; kemudian mereka seru mereka, tetapi mereka tidak sahut mereka." (18:52)

Pertanyaan kepada orang-orang sekutukan Allah diteruskan. Ada yang tidak mengaku dengan bersumpah atas nama-Nya bahawa mereka tidak sekutukan-Nya. Firman-Nya,

"Pada hari Dia panggil mereka, dan Dia berkata, 'Di manakah sekutu-sekutu-Ku yang kamu dakwa?'" (28:62)

"Dan pada hari Kami kumpulkan mereka kesemuanya, kemudian Kami berkata kepada orang-orang yang sekutukan, 'Di manakah sekutu-sekutu kamu yang kamu dakwakan?' Kemudian tiadalah pertikaian mereka, melainkan mereka berkata, 'Demi Allah, Pemelihara kami, bukanlah kami orang-orang yang sekutukan.'" (6:22-23)

Mungkin antara mereka yang tidak mengaku itu tidak sedar bahawa mereka telah sekutukan Allah dengan mengambil kitab selain daripada Kitab Allah. (Untuk keterangan lanjut sila rujuk Sekutu Allah menurut al-Qur'an. Terima kasih.)


Kumpulan Lain

Selain orang-orang yang disekutu dan menyekutu, kumpulan lain adalah mereka yang dustakan ayat-ayat Allah dengan tanpa pengetahuan. Mereka tidak membaca (memahami) kandungan Kitab al-Qur'an untuk disimpan dalam pengetahuan mereka. Seterusnya ditanya adalah kumpulan orang-orang yang mengada-adakan dalam agama, seperti ajaran selain daripada ajaran al-Qur'an. Firman-Nya,

"Pada hari Kami kumpulkan daripada tiap-tiap umat, sekumpulan orang yang dustakan ayat-ayat Kami, dengan berbaris, Sehingga, apabila mereka datang, Dia berkata, 'Adakah kamu mendustakan ayat-ayat-Ku tanpa mengetahuinya dalam pengetahuan kamu, atau apakah yang kamu telah buat?'" (27:83-84)

"pada Hari Kiamat, mereka pasti akan ditanya mengenai apa yang mereka ada-adakan," (29:13)

Terdapat juga orang-orang bersumpah kepada Allah, sebagaimana mereka bersumpah kepada Rasul, bahawa mereka berada di jalan benar. Akan tetapi, mereka telah dikuasai syaitan yang buat mereka melupakan ayat-ayat-Nya. Mereka adalah golongan syaitan (mungkin tanpa disedar). Firman-Nya,

"Pada hari apabila Allah bangkitkan mereka kesemuanya dan mereka bersumpah kepada-Nya, sebagaimana mereka bersumpah kepada kamu, dan sangka mereka berada di atas sesuatu. Sesungguhnya merekalah pendusta-pendusta! Syaitan telah menguasai mereka, dan jadikan mereka melupakan Peringatan Allah. Mereka itu golongan syaitan; sesungguhnya golongan syaitan, merekalah orang-orang yang rugi!" (58:18-19)

Dan akhir sekali diturunkan di sini adalah orang-orang tidak percaya, atau kafir, setelah mereka beriman, atau setelah mereka percaya kepada ayat-ayat Allah. Kumpulan itu tentu akan ditanya. Satu daripada soalannya berbunyi,

"Kenapa kamu tidak percaya (kafir) sesudah keimanan kamu?" (3:106)


Debat

Pada hari itu, manusia berdebat untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak ditolong. Firman-Nya,

"Pada hari tiap-tiap jiwa datang berdebat untuk dirinya sendiri; dan tiap-tiap jiwa dibayar sepenuhnya apa yang ia telah buat, dan mereka tidak dizalimi." (16:111)

Contoh, orang berpaling daripada Peringatan Allah, yang akan bertanya pula, dengan soalan berbunyi,

"Wahai Pemeliharaku, mengapakah Engkau bangkitkan aku buta, padahal aku seorang yang boleh melihat?" (20:125)

Bagi sesetengah pihak, pada Hari Kiamat, keadaan tidak menyenangkan sehingga terbit pertengkaran di depan Tuhan. Firman-Nya,

"Kemudian pada Hari Kiamat, di hadapan Pemelihara kamu, kamu bertengkar." (39:31)


Jin

Golongan jin juga dikumpul dan ditanya. Antara yang ditanya adalah mengenai ambilan mereka daripada golongan manusia. Sahabat-sahabat mereka daripada golongan manusia pula mengaku telah dapat kesenangan daripada mereka. Firman-Nya,

"Pada hari Dia kumpulkan mereka kesemuanya: 'Wahai golongan jin, kamu telah banyak ambil daripada manusia.' Kemudian wali-wali (sahabat-sahabat) mereka di kalangan manusia berkata, 'Wahai Pemelihara kami, sebahagian kami telah dapat kesenangan daripada sebahagian yang lain, dan kami telah sampai tempoh yang Engkau tentukan bagi kami.'" (6:128)

Begitu jawapan manusia yang bersahabat dengan jin pada Hari Kiamat.


Berhati-hati

Rugilah orang-orang tidak percaya kepada Hari Kiamat. Atau, tidak percaya seperti yang diceritakan-Nya di dalam al-Qur'an. Justeru, Allah mengingatkan agar setiap jiwa berhati-hati terhadap diri-Nya. Firman-Nya,

"Dia kumpulkan kamu pada Hari Kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Orang-orang yang rugikan jiwa-jiwa mereka, mereka tidak percayai," (6:12).

"Pada hari tiap-tiap jiwa dapati apa yang ia telah buat daripada kebaikan dihadapkan, dan apa yang ia buat daripada kejahatan; ia akan menginginkan sekiranya antara ia dan hari itu ada ruang yang jauh. Allah mengingatkan kamu supaya berhati-hati terhadap diri-Nya; dan Allah Lembut kepada hamba-hamba-Nya." (3:30)

Setelah manusia dibangkit dan dihakimkan, mereka yang buat kebaikan akan masuk Syurga sementara yang memilih untuk buat jahat masuk Neraka. Mereka tinggal kekal di dalam tempat-tempat kediaman mereka sesudah ditentukan Allah pada Hari Kiamat.

 

Artikel berkaitan:
Syurga dan orang takwa
Neraka di dalam al-Qur'an
Saat sebelum Kiamat

Kalimat:
Hari Kiamat
di dalam al-Qur'an
Saat di dalam al-Qur'an

Penulis Bacaan
Oktober 2003


Artikel / English Articles
Halaman Utama   Terkini   Perpustakaan   Bacaan   E-Mail   Hiasan   Kalimat Pilihan
Keratan Akhbar   Penemuan   Soalan Lazim   Sudut Pelajar
Tulis kepada Pengurus Laman