Jalan Allah

 

 

Frasa sabiilillaah atau jalan Allah disebut untuk bangkitkan semangat umat Islam. Apabila disebut bersama jihad, ia berbunyi jaahiduu fii sabiilillaahi  yang bermaksud berjuanglah di jalan Allah. Semangat dikubarkan lagi apabila ia berpasangan dengan kata perang pula, lalu jadi qaatil fii sabiilillaahi atau berperanglah di jalan Allah.

Jalan Allah, sebenarnya, adalah bukan sahaja jihad atau perang. Bernafkah atau berbelanja, berhutang, dan berhijrah, adalah juga pakaian di jalan-Nya.


Seru ke jalan Allah

Petunjuk bagi jalan Allah adalah al-Qur'an. Jalan-Nya lurus (6:126). Dan kepada semua orang, jalan itu haruslah diseru.

Para penyeru ke jalan Allah menyeru dengan hikmah (kebijaksanaan) dan teguran yang baik. Kerana mereka taati suruhan Allah yang bermaksud,

"Serulah ke jalan Pemelihara kamu dengan kebijaksanaan dan teguran yang baik," (16:125).


Nafkah di jalan Allah

Jalan Allah telan belanja. Perbelanjaan dikeluarkan daripada harta yang dimiliki. Membelanjakan harta seperti itu adalah besar pada pandangan Allah. Firman-Nya,

"Persamaan orang-orang yang nafkahkan (belanjakan) harta mereka di jalan Allah seperti persamaan sebutir biji yang tumbuhkan tujuh tangkai bijirin. Pada tiap-tiap tangkai bijirin, ada seratus biji. Maka Allah gandakan kepada sesiapa Dia hendaki; Allah Merangkumi, Mengetahui." (2:261)

Seperti yang sedia maklum, nafkah diberi kepada orang-orang tertentu. Dan juga kepada penyebaran jalan Allah. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada-Nya. Mereka nafkahkan harta mereka untuk menyebarkan jalan Allah. Sebaliknya pula, orang-orang tidak percaya, mereka juga didapati nafkahkan harta mereka, tetapi untuk menghalangi orang lain daripada jalan-Nya (8:36).

Contoh harta yang diberi, di dalam al-Qur'an, untuk memperluaskan jalan Allah adalah barisan-barisan kuda (8:60). Atau bermaksud, berbelanja untuk mengadakan barisan-barisan kuda, yang merupakan alat dan senjata yang pantas, berkesan, dan terkini, dalam perjuangan demi menegakkan jalan Allah.

Perjuangan untuk jalan Allah membawa kemenangan. Kemenangan itu adalah juga kemenangan yang besar bagi orang-orang yang nafkahkan harta mereka, dan berperang, sebelum mencapai kemenangan tersebut. Darjat mereka adalah lebih tinggi daripada orang-orang yang nafkahkan dan berperang sesudah kemenangan. Namun, bagi masing-masing Allah janjikan hanya yang paling baik. Firman-Nya,

"Mengapakah kamu, bahawa kamu tidak nafkahkan di jalan Allah ....... Tidaklah sama orang antara kamu yang nafkahkan, dan yang berperang sebelum kemenangan; mereka itulah yang lebih besar darjatnya daripada orang-orang yang nafkahkan dan berperang sesudahnya; dan masing-masing Allah janjikan yang paling baik; dan Allah sedar apa kamu buat." (57:10)

Akan tetapi, sekiranya amalan nafkah atau berbelanja di jalan Allah itu tidak dilakukan, maka kaum (seperti Melayu) yang terlibat akan diganti Allah dengan kaum lain yang tidak serupa dengannya. Firman-Nya, 

"kamu diseru untuk nafkahkan di jalan Allah, dan antara kamu ada orang yang kikir. Sesiapa yang kikir, dia kikir hanyalah terhadap dirinya sendiri. Allah Yang Kaya; kamu yang fakir (berkeperluan). Jika kamu berpaling, Dia akan tukar kamu dengan kaum yang selain daripada kamu, kemudian mereka tidaklah yang serupa dengan kamu." (47:38)

Mungkin kaum yang mengganti itu terdiri daripada orang-orang yang baik atau orang-orang yang sangat jahat dan zalim. Apapun, mereka bukanlah seperti kaum yang diganti.


Berhutang di jalan Allah

Boleh jadi, kerana suruhan berbelanja itu, muncullah orang-orang yang sanggup berhutang di jalan-Nya. Kepada mereka yang susah itu, haruslah disedekahkan atau diberi bantuan. Firman-Nya,

"Sedekah adalah untuk orang-orang fakir (yang memerlukan), dan orang-orang miskin, dan yang beramal terhadapnya, dan orang-orang yang hatinya disatukan, dan merdekakan hamba-hamba, dan orang-orang yang berhutang di jalan Allah, dan musafir; begitulah ketentuan Allah, dan Allah Mengetahui, Bijaksana." (9:60)


Penghalang jalan Allah

Jalan lurus tidak sunyi daripada kunjungan para penghalang. Mereka yang menghalangi telah dikenalpasti. Antara golongannya terdapat mereka yang sukar dipercayai tetapi kerana disebut oleh Allah maka mereka adalah benar belaka. Diturunkan di bawah ini empat golongan yang menghalangi jalan Allah:

(a)  orang-orang tidak percaya

Firman-Nya,

"Sesungguhnya orang-orang tidak percaya dan halangi jalan Allah, mereka sesat dalam kesesatan yang jauh." (4:167)

Mereka yang dikatakan tidak percaya itu adalah yang tidak percaya kepada al-Qur'an.

(b)  orang-orang yang lebih suka dunia

Mungkin kerana pangkat, kedudukan, dan sebagainya, mereka memilih untuk menjadi begitu. Firman-Nya,

"Orang-orang yang lebih suka kehidupan dunia daripada akhirat, dan halangi jalan Allah, dan inginkannya jadi bengkok; mereka adalah dalam kesesatan yang jauh." (14:3)

(c) ahli Kitab

Firman-Nya,

"Katakanlah, 'Wahai ahli Kitab, mengapa kamu halangi jalan Allah orang yang percaya, dan inginkannya jadi bengkok, dan kamu sendiri saksi-saksi?" (3:99)

Ahli Kitab adalah orang-orang diberi Kitab Allah, termasuk Kitab al-Qur'an. Mereka turut menghalang jalan Allah! Dan akhirnya, 

(d) para habr

Firman-Nya,

"Wahai orang-orang yang percaya, kebanyakan habr, dan rahib, sesungguhnya mereka makan harta manusia dengan cara palsu, dan halangi jalan Allah." (9:34)

Golongan habr atau ulama agama adalah yang paling sukar dipercayai sebagai penghalang jalan Allah kerana pengaruh mereka adalah kuat dalam masyarakat Islam.


Cara mereka menghalangi

Terdapat dua cara sahaja, tetapi amat berkesan. Pertama, menjual ayat-ayat Allah. Atau, lepaskan ayat-ayat Allah untuk sesuatu keuntungan, yang Dia terangkan sikit. Dan kedua, dengan cara sumpah, atau pengakuan, atau ikrar yang dilafaz, dibuat:

(a)   menjual ayat-ayat Allah

Firman-Nya,

"Mereka jual ayat-ayat Allah untuk harga yang sedikit, dan mengmenghalangi daripada jalan-Nya; sesungguhnya amatlah jahat apa mereka buat." (9:9)

Mereka yang terlibat kelihatan seperti sudah mengetahui ayat-ayat Allah, tetapi kerana "dunia", sanggup melepaskannya, lalu jalan Allah dihalang.

(b)  sumpah

Firman-Nya,

"Janganlah jadikan sumpah-sumpah kamu sebagai hanya tipu muslihat antara satu sama lain, supaya kaki tidak tergelincir setelah ia berdiri teguh, dan kamu akan rasakan kejahatan kerana kamu halangi jalan Allah, dan bagi kamu, azab yang besar." (16:94)

Sumpah di situ nampak seperti umum. Ayat yang di bawah ini pula mengkhaskan sumpah kepada sesuatu yang dilafaz oleh orang-orang munafik:

"Mereka ambil sumpah-sumpah mereka sebagai selimut, kemudian mereka halangi jalan Allah. Sesungguhnya mereka, adalah jahat apa mereka buat." (63:2)

Sumpah orang-orang munafik yang jadi selimut untuk menghalangi jalan Allah itu disebut di dalam ayat sebelumnya iaitu 63:1 (Surah al-Munafiqun, ayat pertama). Untuk penjelasan selanjut, sila rujuk di sini.


Sesatkan daripada jalan Allah

Selain yang menghalangi, terdapat mereka yang menyesatkan daripada jalan Allah. Mereka adalah seperti lima yang disenaraikan di bawah ini:

(a)  kebanyakan orang di bumi

Firman-Nya,

"Jika kamu taati kebanyakan orang di bumi, mereka akan sesatkan kamu daripada jalan Allah; mereka ikut hanya sangkaan, semata-mata dugaan." (6:116)

Kesimpulannya, jangan ikut majoriti.

(b)  adakan rakan-rakan bagi Allah

Firman-Nya,

"Dan mereka adakan rakan-rakan bagi Allah supaya mereka menyesatkan daripada jalan-Nya." (14:30)

Rakan-rakan yang gemar diadakan bagi Allah adalah seperti nabi, Rasul, orang-orang alim, dan sebagainya.

(c)  membantah tanpa pengetahuan, petunjuk, atau kitab

Firman-Nya,

"Dan antara manusia, ada orang yang membantah mengenai Allah tanpa pengetahuan, atau petunjuk, atau sebuah Kitab yang memberi cahaya, dengan memalingkan lambungannya untuk menyesatkan daripada jalan Allah;" (22:8-9)

Mereka membantah mengenai Allah, atau al-Qur'an, tanpa petunjuk yang bercahaya.

(d)  hadis

Ini agak sensititif. Akan tetapi, ia adalah kalimat hadis di dalam salinan asal. Maka hadislah dicatatkan dalam ayat berikut:

"Antara manusia, ada yang membeli hadis yang menghiburkan untuk menyesatkan daripada jalan Allah tanpa pengetahuan, dan untuk mengambilnya dalam olok-olokan; mereka itu, bagi mereka, azab yang hina." (31:6)

(e)  keinginan

Atau, hawa nafsu, seperti yang diertikan oleh sesetengah pihak. Mungkin juga apa yang dikatakan keinginan itu adalah ego seseorang. Maka ego itu mampu untuk menyesatkan orang daripada jalan Allah dengan berlaku tidak adil. Firman-Nya,

"maka hakimkanlah antara manusia dengan adil, dan jangan ikut keinginan supaya ia tidak menyesatkan kamu daripada jalan Allah." (38:26)


Hijrah di jalan Allah

Penganiayaan dan pengusiran akan berlaku kepada orang-orang yang percaya, yang berada di jalan Allah. Lalu hijrah disebut di dalam al-Qur'an sebagai satu langkah yang wajar untuk diambil. Ia kelihatan seperti jadi sunnah Allah. Kerana nabi-nabi atau Rasul-Rasul ramai yang berhijrah, seperti Nuh, Lut, Musa, dan Muhammad. Nabi Isa telah melarikan diri ke tempat lain selepas peristiwa "salib" yang berlaku padanya, menurut sesetengah pendapat. Seperti itu juga dipercayai telah berlaku ke atas nabi-nabi kaum Ad dan Tsamud, yang dihapuskan secara total.

Kepada orang-orang yang berhijrah di jalan-Nya Allah berjanji, yang berbunyi,

"Dan sesiapa hijrah di jalan Allah, dia akan dapati di bumi banyak tempat perlindungan, dan keluasan." (4:100)

Setelah berhijrah mereka meneruskan perjuangan, dan sabar (16:110). Antara mereka ada juga yang terbunuh.

Sebaliknya pula, jika orang-orang yang dianiayai tidak berhijrah, atau melarikan diri, lalu maut menimpa mereka, maka Jahanamlah jadi tempat menginap mereka di akhirat kelak (4:97).


Jihad di jalan Allah

Jihad, atau berjuang, dalam bahasa Melayu, adalah untuk al-Qur'an. Ia adalah satu jalan untuk mendekatkan dengan Allah. Harta dan jiwa, atau nyawa, dikorbankan untuk jalan-Nya. Akan tetapi, jihad itu tidak semestinya perang dalam erti yang sebenar, iaitu perang dengan senjata. Perang seperti itu, disebut dengan perkataan lain di dalam al-Qur'an, dan akan disentuh selepas perkara ini.

Firman-Nya,

"Wahai orang-orang yang percaya, takutilah Allah, dan carilah jalan untuk dekat dengan-Nya, dan berjuanglah (jihad) di jalan-Nya agar kamu beruntung." (5:35)

"Pergilah, dengan ringan dan berat! Berjuanglah (jihad) di jalan Allah dengan harta kamu dan jiwa kamu. Itu yang lebih baik bagi kamu jika kamu tahu." (9:41)

Berjihad adalah suatu ujian daripada Allah untuk mengenali orang-orang yang lakukannya, dan yang sabar. Firman-Nya,

"Dan sungguh, Kami akan uji kamu sehingga Kami tahu orang-orang antara kamu yang berjuang dan yang sabar," (47:31).

Semua orang akan diseru untuk berjuang. Mereka tidak dibiarkan begitu sahaja. Mereka juga tidak akan masuk Taman tanpa lakukannya. Demikianlah maksud dua ayat Allah, yang berbunyi,

"Adakah kamu sangka kamu akan dibiarkan sedang Allah belum tahu orang-orang yang berjuang antara kamu," (9:16). 

"Atau, adakah kamu sangka kamu patut masuk Taman tanpa Allah tahu orang-orang yang berjuang antara kamu, dan tanpa Dia tahu orang-orang yang sabar?" (3:142). 

Satu daripada balasan yang diterima oleh orang-orang yang berjuang untuk Allah, di dunia ini, ialah dapat petunjuk pada jalan-jalan-Nya (29:69). Balasan ini sungguh bermakna.


Sasaran

Jihad untuk al-Qur'an adalah besar. Sasarannya adalah orang-orang tidak percaya dan orang-orang munafik. Firman-Nya,

"Maka jangan taati orang-orang tidak percaya, tetapi berjuanglah (jihad) terhadap mereka dengan perjuangan yang besar." (25:52)

"Wahai Nabi, berjuanglah (jihad) terhadap orang-orang tidak percaya, dan orang-orang munafik, dan bersikapkeraslah terhadap mereka" (9:73)

Bahaya yang didatangkan oleh kedua-dua golongan tersebut tidak boleh dinafikan kebesarannya.


Disakiti di jalan Allah

Dalam perjuangan, kesakitan harus ditempuhi. Tetapi kesakitan itu dibalas dengan sebaik-baik ganjaran daripada Allah. Firman-Nya,

"Dan orang-orang yang hijrah, dan diusir daripada tempat tinggal mereka, dan mereka yang disakiti di jalan-Ku, dan berperang, dan dibunuh, merekalah yang Aku pasti akan lepaskan daripada kejahatan-kejahatan mereka, dan Aku akan masukkan mereka ke taman-taman yang di bawahnya mengalir sungai-sungai; satu ganjaran daripada Allah, dan Allah, di sisi-Nya sebaik-baik ganjaran." (3:195)


Perang di jalan Allah

Kemuncak berjuang di jalan Allah ialah perang, iaitu sesuatu yang tidak digemari manusia, tetapi ia adalah baik, menurut Allah (2:216). Tiga sebab untuk berperang di jalan Allah diturunkan di bawah:

(a)  diperangi

Umat berperang terhadap orang-orang yang memerangi. Dengan tanpa mencabuli. Firman-Nya,

"Dan berperanglah di jalan Allah terhadap orang-orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu mencabuli; sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang mencabul." (2:190)

(b)  penganiayaan kerana agama

Firman-Nya,

"Perangilah mereka sehingga tidak ada lagi penganiayaan, dan agama adalah untuk Allah; kemudian jika mereka berhenti, maka tidak ada permusuhan kecuali kepada orang-orang zalim." (2:193)

(c)  dizalimi

Firman-Nya,

"Diizinkan kepada orang-orang yang memerangi kerana mereka dizalimi; sesungguhnya Allah berkuasa untuk menolong mereka," (22:39)

"Bagaimanakah dengan kamu, bahawa kamu tidak mahu berperang di jalan Allah untuk lelaki-lelaki dan perempuan-perempuan dan kanak-kanak yang dihina, yang berkata, 'Wahai Pemelihara kami, keluarkanlah kami daripada bandaraya ini yang penduduknya zalim, dan lantikkanlah bagi kami seorang wali (pelindung) daripada sisi Engkau, dan lantikkanlah bagi kami, daripada sisi Engkau, seorang penolong.'" (4:75)

Sebenarnya, orang-orang mukmin digesa untuk berperang di jalan Allah (4:84). Mereka lakukannya dalam barisan-barisan (atau unit-unit) yang teratur, dan padu. Firman-Nya,

"Allah suka orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan-barisan, seakan-akan mereka sebuah bangunan yang padu." (61:4)

(Sila rujuk Perang di dalam al-Qur'an untuk penjelasan sepenuhnya. Terima kasih.)


Amalan yang salih

Jalan Allah penuh cabaran. Apa sahaja yang ditimpa di jalan-Nya, akan diterima sebagai amalan yang salih (baik) oleh Allah. Firman-Nya,

"Itu kerana mereka tidak ditimpa kehausan, dan tidak juga keletihan, dan tidak juga kekosongan di jalan Allah, dan tidak juga mereka pijak sebarang pijakan yang menimbulkan kemarahan orang-orang tidak percaya, dan mereka tidak juga peroleh sesuatu perolehan daripada sebarang musuh, melainkan ditulis bagi mereka sebagai amalan yang salih; sesungguhnya Allah tidak sia-siakan upah orang-orang buat baik." (9:120)

Maka orang-orang buat baik berlumba-lumba di jalan Allah, untuk jalan Allah.


**

Untuk keterangan lanjut sila rujuk yang berikut:
Kalimat hijrah di dalam al-Qur'an
Kalimat rampasan perang di dalam al-Qur'an
Kalimat jihad di dalam al-Qur'an
Kalimat perang di dalam al-Qur'an

Kalimat nafkah di dalam al-Qur'an

Artikel:  
Zakat sebenar, Sedekah dan Nafkah
Pengganas atau Pejuang Islam?
Amalan sedekah tanpa al-Qur'an

Penulis Bacaan
Syawal / Disember 2002


Artikel / English Articles
Halaman Utama   Terkini   Perpustakaan   Bacaan   E-Mail   Hiasan   Kalimat Pilihan
Keratan Akhbar   Penemuan   Soalan Lazim   Sudut Pelajar
Tulis kepada Pengurus Laman